Pois-maalaus varaatioita
Loading…

Mia Seppälä: Pois-maalaus varaatioita

Valmistumisvuosi: 2020
Tekniikka: Poismaalaus
Koko: 100x75
Avainsanat: Kokeelliset Järjestelyt Kauppakeskuksessa, Experimental Arrangements at The Mall, Poismaalaaminen, Off-painting
Huhtikuussa 2020 työskentelin Itäkeskuksen kauppakeskuksessa Helsingissä. Alkuperäinen ajatus oli pyytää kauppakeskuksessa asioivia ihmisiä osallistumaan poismaalaamisen, mutta Covid-19 muutti suunnitelmani.

Pois-maalaus variaatioita

Näyttely käsittelee subjektin, ja sitä kautta taiteilijaidentiteetin ilmenemistä omakuvan ja julkisen tilan välisenä. Pois-maalaaminen herättää mielikuvan maalamisen käänteisestä prosessista. Kyseessä oli kuitenkin valokuva, joka oli tulostettu kangaspohjalle maalausta muistuttavana digitaalisena painotuotteena. Pois-maalaaminen tapahtuu käsin nesteen ja siveltimen avulla korostaen ideaa maalamisen tapahtumasta tai jäljitellen tuota tapahtumaa käänteisesti. 

Valokuva muuttuu, pois-maalaamisessa asteittain yhä enemmän maalauksen kaltaiseksi kun taas muste vapautuu mimeettisestä tehtävästään ja saa uuden aineellisemman muodon. Musteen talteenottaminen ja asettaminenvalokuva/maalauksen alle viittaa ajatukseen materian katoamattomuudesta. Materian kierto ja muuntuminen ja uudelleen aineellistuminen voi nähdä, tässä yhteydessä, sekä konkreettisena että symbolisena, ”todellisuuden paluuksi” tai ”paluuksi todellisuuteen” toiveiden ja halujen maailmasta. 

Näyttelyn aikana tapahtuvien pois-maalaamisen demonstraatioiden kautta tarkastelin miten työskentelypaikka ja tilanne vaikuttaa teoksen muodostumiseen ja mihin kaikkeen omakuva näin kytkeytyy. 

https://vimeo.com/408326385

Lisäkuvat teoksesta

Lisäkuva teoksestaLisäkuva teoksestaLisäkuva teoksesta