Loading…

Vihreä voima

Eira Ainalinpää
2013.Ympäristötaideteos kuivan kangasmetsän 20x20 metrin laajuisella rinnealueella. Materiaalit seinäsammal, timotei ja paju.