Lauri Anttila

b. 1938, Oulu
Sculptor, Conceptual Artist, Land Artist
Residence: Helsinki

Contact information

Phone number: +358505111719

Artist’s Statement

Kuvataiteilija Lauri Anttilan taiteen perustana on havainto. Hän tutkii tieteen ja taiteen havaitsemistapojen erilaisuutta ja yhtäläisyyttä. Ilmaisuvälineenään hän käyttää kuvanveistoa, valokuvausta, tekstejä, piirroksia ja installaatioita. Monet hänen teoksistaan perustuvat vaelluksiin, joita hän on tehnyt muun muassa Skandinaviassa, Saksassa, Venäjällä, USA:ssa ja Kanadassa. Erityisesti häntä kiinnostaa arktinen luonto.

Juuri tämä tutkiva asenne on hänen työskentelyssään leimallista. Usein teosten taustalla on muiden kuvataiteilijoiden, kirjailijoiden, säveltäjien tai tutkijoiden teoksia. Tästä eri tieteen ja taiteen rajamailla liikkuvasta työskentelysta esimerkkinä ovat Anttilan lukuisat julkiset tilataideteokset, joissa hän hyödyntää esimerkiksi omia tähtitieteeseen perustuvia havaintojaan. Näistä teoksista viimeisin on aurinkokelloveistos Helios Helsingin Kaivopuistossa vuodelta 2010 (muita ks. esim. Nykytaiteen museo Kiasma; taiteilijan CV).

Tutkiessaan taiteellisen työskentelyn metodeja Anttila kyseenalaistaa perinteisen käsityksen taiteilijasta tunteiden tulkkina.

Lauri Anttila on toiminut Kuvataideakatemian rehtorina vuosina 1988–1994 ja hän on perustamansa tila-aikataiteen osaston emeritusprofessori. Osasto oli alku mediataidekoulutukselle ja ammattimaiselle madiataidetyöskentelylle Suomessa.

Anttila on joko suoraan tai välillisesti kouluttanut suurinta osaa tällä hetkellä toimivista kuvataiteilijoista. Opettajana häntä on luonnehdittu monitaiteelliseksi humanistiksi, joka osaa kunnioittaen huomioida jokaisen opiskelijan erityisen taiteilijalaadun.

Lukuisten kunnianosoitusten ja palkintojen lisäksi Anttilalle on myönnetty kunniatohtorin arvo sekä Kuvataideakatemiassa että Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän on tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n ja Suomen Kuvanveistäjäliiton kunniajäsen.

Current information

Lauri Anttila & Corinna Helenelund
DUO EXHIBITION: THE LIGHT OF THE DARK AGE
Gallery Sculptor 9.8.–1.9.2019


Co-existence. Human, Animal and Nature in Kiasma’s Collections
26.04.2019–01.03.2020
https://kiasma.fi/en/exhibitions/coexistence/
Artwork: Ragnhildsholmen, Göteborg

Museum and Science Centre Luuppi, Oulu 20.5.–12.11.2017
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/in-english

For the Cow to Dance, Drag it on the Ice – Exhibition of art from Finland. Samuelis Baumgarte Galerie, Bielefeld (Germany) 10.6.–19.8.2017
http://galerie.samuelis-baumgarte.com/en/exhibitions/

Ama Gallery 28.5.–19.6.2014 http://www.ama.fi/

The Lifetime Achievement Award 2013, Finnish Art Society.
http://suomentaideyhdistys.org/?page_id=43&lang=en