Veikko Takala

Basic information

b. 1923, Vaasa – d. 2008