Jussi Juurinen

b. 1976, Helsinki
Graphic Artist/Printmaker
Residence: Vantaa

Contact information

Artist’s Statement

Taiteellinen työskentelyni on keskittynyt taidegrafiikan menetelmin toteutettuihin teoksiin. Taidegrafiikan tekniikoista kohopainomenetelmät ja erityisesti puupiirrostekniikka ovat muodostuneet ajan kuluessa itselleni merkityksellisiksi ilmaisukeinoiksi. Työskentelyni sisällöt kumpuavat minulle vuosien varrella tutuiksi tulleista asioista. Isoisälleni kuulunut työpaita, lapsuuteni mummila, päivittäisten kulkureittieni maisemat tai pikkupoikana leikkimäni leikit ovat esimerkkejä lähtökohdista, joita työskentelyssäni hyödynnän. Työtapani on verkkainen ja pohdiskeleva. Työprosessia hidastaa entisestään puupiirrostekniikan työläys sekä tekniikalle aika ajoin tarkoituksellisen sopimattomat kuvaideat. Työprosessin hitaus tutustuttaa minut työstämiini kuvaideoihin ja luo teosteni sekä niiden lähtökohtina käyttämieni asioiden välille analogian. Hitaan työprosessin kautta töilläni on mahdollisuus kasvaa rauhassa, jonka myötä ne usein alkavat työprosessin edetessä elää omaa elämäänsä ja viitata lähtökohtansa ulkopuolelle. Hiljalleen kaikki, sepitetty ja tosi, nivoutuivat yhteen.
Työskentelyssäni kuvaideat venyttävät tekniikan mahdollisuuksia. Tästä johtuen työni eivät useinkaan noudata taidegrafiikalle tyypillistä sarjallisuutta tai muotoa. Työskentelytapani ja teosteni perinteisestä taidegrafiikasta poikkeava muoto ovat luoneet töideni kuvasisältöjen rinnalle taidegrafiikan käsitettä tutkivan sivupolun. Työskentelyni kautta pohdin taiteen eri menetelmien ja tekotapojen yhteensovittamista laajentaen taidegrafiikan käsitettä installaatio- ja tilataiteen suuntaan.
Show biography

Bio

Jussi Juurinen (b. 1976) is a visual artist living in Vantaa. The technique of woodcut is the starting point of Juurinen’s practise, although his pieces are spatial entities. Juurinen has graduated from Aalto University in 2011 and works as a Lecturer in Vocational College of Pekka Halonen. His work has been featured in Lahti, Riihimäki, Hyvinkää Kerava and Lapua Art Museums, Kunsthalle Helsinki, Seinäjoki Art Hall and Mänttä Art Festival. Juurinen has had solo exhibitions in Porvoo Art Hall, Galleria G, Galleria Kone and Galleia Joella. His latest exhibition Private Archives was 2018 in Forum Box Helsinki. His works are featured in collections of numerous institutions such as The Finnish State Art Collection, Vantaa and Jyväskylä Art Museum, Finnish Academy of Fine Arts and Kätilöopisto Maternity Hospital. Juurinen was nominated as a candidate for Queen Sonja Print Award in 2016.