Jussi Juurinen

Perustiedot

s. 1976, Helsinki
Kuvataiteilija, Taidegraafikko
Asuinpaikka: Vantaa

Yhteystiedot

Oma esittely

Taiteellinen työskentelyni on keskittynyt taidegrafiikan menetelmin toteutettuihin teoksiin. Taidegrafiikan tekniikoista kohopainomenetelmät ja erityisesti puupiirrostekniikka ovat muodostuneet ajan kuluessa itselleni merkityksellisiksi ilmaisukeinoiksi. Työskentelyni sisällöt kumpuavat minulle vuosien varrella tutuiksi tulleista asioista. Isoisälleni kuulunut työpaita, lapsuuteni mummila, päivittäisten kulkureittieni maisemat tai pikkupoikana leikkimäni leikit ovat esimerkkejä lähtökohdista, joita työskentelyssäni hyödynnän. Työtapani on verkkainen ja pohdiskeleva. Työprosessia hidastaa entisestään puupiirrostekniikan työläys sekä tekniikalle aika ajoin tarkoituksellisen sopimattomat kuvaideat. Työprosessin hitaus tutustuttaa minut työstämiini kuvaideoihin ja luo teosteni sekä niiden lähtökohtina käyttämieni asioiden välille analogian. Hitaan työprosessin kautta töilläni on mahdollisuus kasvaa rauhassa, jonka myötä ne usein alkavat työprosessin edetessä elää omaa elämäänsä ja viitata lähtökohtansa ulkopuolelle. Hiljalleen kaikki, sepitetty ja tosi, nivoutuivat yhteen.
Työskentelyssäni kuvaideat venyttävät tekniikan mahdollisuuksia. Tästä johtuen työni eivät useinkaan noudata taidegrafiikalle tyypillistä sarjallisuutta tai muotoa. Työskentelytapani ja teosteni perinteisestä taidegrafiikasta poikkeava muoto ovat luoneet töideni kuvasisältöjen rinnalle taidegrafiikan käsitettä tutkivan sivupolun. Työskentelyni kautta pohdin taiteen eri menetelmien ja tekotapojen yhteensovittamista laajentaen taidegrafiikan käsitettä installaatio- ja tilataiteen suuntaan.
Näytä biografia

Bio

Jussi Juurinen (s. 1976) on vantaalainen kuvataiteilija. Juurisen työskentelyn lähtökohtana on puupiirrostekniikka ja hänen teoksensa ovat tilallisia kokonaisuuksia. Juurinen on valmistunut Aalto-yliopistosta vuonna 2011 ja toimii lehtorina Pekka Halosen akatemiassa. Hänen töitään on ollut esillä Lahden, Riihimäen, Hyvinkään, Keravan ja Lapuan taidemuseoissa, Helsingin taidehallissa, Seinäjoen taidehallissa ja Mäntän Kuvataideviikoilla. Yksityisnäyttelyitä Juurisella on ollut muun muassa Porvoon taidehallissa, Galleria G:ssä, Galleria Koneessa ja Galleria Joellasssa. Viimeksi hänen teoksiaan on ollut esillä 2018 Yksityiset arkistot-näyttelyssä Forum Boxissa Helsingissä. Juurisen teoksia on muun muassa Suomen valtion, Vantaan ja Jyväskylän taidemuseoiden, Kuvataideakatemian ja Kätilöopiston sairaalan kokoelmissa. Juurinen on ollut ehdokkaana Queen Sonja Print Award -palkinnon saajaksi vuonna 2016.