Henki   Spirit
Loading…

Virpi Kanto: Henki Spirit

2002
concrete
217 x 70 x 85

foto Jussi Tiainen