Maria
Loading…

Virpi Kanto: Maria

2000
concrete
181 x 83 x 95

foto Jussi Tiainen