Loading…

Pesäkengät, numero 37, 2014

Anni Rapinoja
Wasp nest material, mould silk paper and rye porridge
Keywords: luonnontaide, installaati, maataide, ympäristötaide, nature art, installation, landart, enviramental art, bioart