Pesäkengät, numero 37, 2014
Loading…

Anni Rapinoja: Pesäkengät, numero 37, 2014

Keywords: luonnontaide, installaati, maataide, ympäristötaide, nature art, installation, landart, enviramental art, bioart
Wasp nest material, mould silk paper and rye porridge