Tauko
Loading…

Erja Tielinen: Tauko

2018
plaster, textile, iron, shellac, chalk
94 x 55 x 23 cm