Loading…

Vuoren juurella At the base of a mountain

Virpi Kanto
2011

concrete

83 x 25 x 25

foto Jussi Tiainen