Painting off the Piles of Coal

Hanasaaren kivihiilikasojen pois-maalaaminen / 21.1.2020 Helsinki

Pois-maalaamisen menetelmää voidaan ajatella tapahtumien luomisena, rakentamisena, toteuttamisena ja myös simuloimisena. Perustavalla tasolla on kyse tapahtumiseen liittyvien voimien tuomisesta koettaviksi julkisessa tilassa. Nähtävissä olevan, hitaasti liikkuvan kuvan ja kuultavissa olevien äänien ja muiden aistimuksien muodossa. Katsoja-kuulija osallistuu sitten tuohon tapahtumiseen omin aistimuksin.

Yhtä hyvin voitaisiin puhua uudenlaisista tapahtumista pikemmin kuin subjektifikaation prosesseista: tapahtumista, jotka on selitettävissä niihin johtaneilla tai niistä johtuvilla tilanteilla. Ne ilmaantuvat hetkiseksi ja juuri tuo hetki on ratkaiseva.