Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua kuvataiteilijamatrikkeli.fi ja on laadittu 22.9.2020.

Saavutettavuusselosteessa on pyritty noudattamaan EU-komission suomenkielistä mallia saavutettavuusselosteesta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeita.

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelun saavutettavuuden on toteuttanut, testannut ja arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Konsepto.

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen matrikkeli@artists.fi.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Kohtuuton rasite
 2. Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

1. Kohtuuton rasite

Kirjautumisen takana olevan kuvataiteilijoiden (yhdistyksen jäsenten) omien tietojen hallinnan saavutettavuutta ei ole testattu eikä korjattu, joten se tuskin on saavutettava. Ongelman korjaaminen olisi tällä hetkellä kohtuuton rasite.

2. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on huomattava määrä taiteilijoiden itse tuottamaa tekstisisältöä, linkkejä, kuvamateriaalia ja CV-tiedostoja (PDF-tiedostoja, Word-dokumentteja ja mahdollisesti muitakin), jonka saavutettavaksi saattaminen ei kuulu lainsäädännön piiriin. Lisäksi pääosan matrikkelin sisällöstä voidaan katsoa olevan arkistoitua, kulttuuriperintökokoelman teosmateriaalia, jota lainsäädäntö ei koske.

Lainsäädännön piiriin kuulumattomat sisällöt:

 • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
 • kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiä, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon
 • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • verkkosisältö, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

1. Kuvataiteilijoiden omien tietojen hallinnan saavutettavuus

Sivusto sisältää suljetun, kirjautumisen takana olevan hallintaosion kuvataiteilijoille omien tietojen (taiteilijan tiedot, taiteilijan teosten tiedot jne.) hallitsemista varten. Tämän hallintaosion saavutettavuutta ei ole testattu eikä korjattu, joten se tuskin on saavutettava. Ongelman korjaaminen olisi tällä hetkellä kohtuuton rasite.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • Ei tiedossa

2. Käyttäjien tuottamien tiedostojen saavutettavuus

Sivustolla tarjotaan ladattavaksi käyttäjien tuottamia PDF-tiedostoja, Word-dokumentteja ja mahdollisesti muitakin toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, joista ei ole tehty saavutettavia. PDF-tiedostojen kohdalla ongelmia ovat ainakin sisällön virheellinen lukujärjestys ruudunlukijan kanssa, puuttuvat kuvien vaihtoehtoiset tekstit, tekstien ja taustan kontrastit sekä kuvana lisätyt tekstit. Ongelman korjaaminen ei kuulu lainsäädännön piiriin, koska kyseessä on käyttäjien tuottama sisältö.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • 3.1.2 Osien kieli

3. Käyttäjien tuottamien kuvien vaihtoehtoiset tekstit

Sivustolla on huomattava määrä taiteilijoiden itse tuottamaa kuvamateriaalia, kuten taiteilijoiden ja teosten valokuvia, joilla ei ole aistinvaraiselta sisällöltä vaadittavaa tekstimuotoista kuvausta kuvan sisällöstä. Kuvauksena on sen sijaan käytetty taiteilijoiden ja teosten nimiä. Ongelman korjaaminen ei kuulu lainsäädännön piiriin, koska kyseessä on käyttäjien tuottama sisältö.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

4. Käyttäjien tuottaman sisällön sekakielisyys

Sivustolla on huomattava määrä eri kielisiä tekstikatkelmia, muun muassa koska teosten nimet ovat usein (pelkästään) suomenkielisiä tai englanninkielisiä (joskus mahdollisesti muunkin kielisiä), monien taiteilijoiden nimet ovat ulkomaisia ja näyttelyiden nimet ja vastaavat biografiatiedot ovat ulkomaisia. Näiltä tekstikatkelmilta puuttuu verkkosisällön saavutettavuusohjeiden mukainen tekninen kielitieto. Ikävä kyllä ruudunlukijat eivät yleensä osaa vaihtaa ääntämiskieltä automaattisesti, mikä johtaa vaikeasti ymmärrettävään ääntämiseen.

Tekstikatkelmien kielitietoa ei voida merkitä automaattisesti oikein, sen merkitseminen käsityönä jälkikäteen olisi kohtuuton rasite, eikä sen tekninen toteuttaminen, ohjeistaminen ja vaatiminen taiteilijoilta vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Ongelman korjaaminen ei kuulu lainsäädännön piiriin, koska kyseessä on käyttäjien tuottama sisältö.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 3.1.2 Osien kieli

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: (vaihde) 0295 016 000