Adam Korpak

Perustiedot

s. 1936
Taidegraafikko

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358408225366

Oma esittely

Taiteellinen työni heijastaa tutkielmiani elämän kätketyistä mekanismeista – näkymättömistä asioista jotka ovat kuitenkin aina läsnä.

Tietyn aiheen tutkiminen taiteessa paljastuu jokaisessa työssä sisällöstä, eli niin sanotusta taideteoksen viestistä. Yksittäisiin töihin ei kuitenkaan aina ole mahdollista sisällyttää viestiä, ja vasta temaattinen jatkuvuus tuottaa taiteilijan profiilin.

Sisältö ja muoto – kaksi vaikeasti yhdistettävissä olevaa asiaa. Ajoittain tuntuu melkein mahdottomalta saada sisällön ja muodon toimivan rinnakkain. Siksi nykytaiteilijat niin usein etsiessään kiihkeästi muotoa unohtavat sisällön ja sen tuoman konseptin.

Suhteeni ympäröivään maailmaan ja maailmanlaajuisesti olemassa olevaan nykyaikaiseen teknologiaan on itselleni kiehtova.
Joskus ajattelin kategorioissa ”maailma ja minä”. Lähempänä todellisuutta on kuitenkin ”minä ja maailma” – juuri tässä järjestyksessä voi samanaikaisesti ylläpitää yksilöllisyyden tunnetta sekä tutkia kosmisessa mittakaavassa itsensä suhteessa maailmaan.

Tutkiminen isolla annoksella rohkeutta – siinä lähtökohta joka voi tuottaa hyviä tuloksia.

Mustavalkoisuus on äärimmäinen ilmaisumuoto, ja juuri tämä on minulle niin lumoavaa taidegrafiikassa, jonka juuret ovat värittömyydessä.

Luomisen ilo tuottaa minulle taiteellisessa työssäni suurimman ilon.