Anna Kolehmainen

s. 1982, Helsinki
Kuvataiteilija, Taidegraafikko

Yhteystiedot

Oma esittely

Teosteni teemana on mielentoiminta. Haluan herätellä katsojan pohtimaan, millaisia sisältöjä kannamme mielessämme. Millaisia polkuja ajatuksemme kulkevat, ja millaisia jälkiä ne jättävät taakseen?

Mielenliikkeen symbolina käytän kuvia antimateriahiukkasten liikkeistä, sekä erilaisia kulkevia eläinhahmoja.

Liikkuessaan kuplakammiossa antimateriahiukkaset jättävät jälkeensä kuplapolkuja. Hiukkaset eivät ole meille näkyviä, silti ne ovat olemassa. Katson mielentoiminnan olevan luonteeltaan samankaltaista. Molemmat ovat lakkaamatta liikkeessä, mutta emme voi olla arjessamme juurikaan tietoisia näistä hienovaraisista tapahtumista. Vai voimmeko?

Olen rinnastanut antimateriahiukkasten liikkeet mielenliikkeeseen, kuplapolut ajatusten polveiluun.
Nämä kuvat näyttäytyvät karttana ajatusten kulkureiteistä, poluista joita kuljemme omassa mielenmaisemassamme.

Teoksillani haluan tarjota katsojalle toisenlaisen, arkikokemuksesta vieraannuttavan näkökulman, josta tarkastella ympäröivää maailmaa, sekä itseämme osana sitä. Tietoisuus omassa mielessämme tapahtuvista prosesseista lisää ymmärrystämme. Itsetuntemuksen kautta voimme saavuttaa ymmärrystä myös toisista elollisista olennoista. Tämän myötä voimme kasvaa myötätuntoisemmiksi ihmisiksi.

Pyrkimys samaistua toisen eläinlajin kokemusmaailmaan etäännyttää omasta totutusta maailmantulkinnastamme, ja parhaimmillaan laittaa alulle uusia oivallukseen johtavia prosesseja meissä.
Kyky asettua toisen elollisen olennon asemaan johtaa mitä todennäköisimmin toimintaan, joka kestää eettisen tarkastelun.

Taito nähdä itsensä ulkopuolelle, sekä suhteemme ympäröivään maailmaan kenties määrittelee inhimillisen tietoisuutemme laajuuden.

Ajankohtaista

EMME OLLEET YKSI-Sisällisodan heijastumia nykytaiteessa
Ars-Hämeen kesänäyttely 1.7-7.9.2018 Riihimäen vanha lasitehdas, os. Lasitehtaanaukio 2.

http://nayttelyt.arshame.com/


2017-2019 Moth Migration Project, Hilary Lorenzin koostama yhteisötaideteos, Albuquerique, USA, Heard Natural Science Museum
USA, Sunbury Shores Art and Nature Centre, Kanada, Bundaberg Regional Gallery, Australia.

http://mothmigrationproject.net/