Anne Sunila

Perustiedot

s. 1954, Pello
Kuvataiteilija, Taidemaalari
Asuinpaikka: HELSINKI

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +3580503384638

Oma esittely

Taiteilijatyöni perustuu pitkiin taiteellisiin prosesseihin, jotka voivat kestää useita vuosia. Voin työskennellä eri paikoissa ja eri maissa tiettyjä teoskokonaisuuksia varten. Kirjoitin viimeisimmän yksityisnäyttelyni WONDERLAND, Porvoon taidehalli 2017, yhteydessä seuraavasti:

"Maalaukseni liittyvät erilaisten ympäristöjen paikkoihin. Paikoissa työskentelyäni voisi kuvata ympäristökokemuksen tutkimiseksi. Siinä paikka konkreettisuudessaan ja tilaulottuvuus kokemuksena kietoutuvat toisiinsa. Lähtökohtani koskee kaikenlaisia ympäristöjä eivätkä perinteiset jaottelut kuten esimerkiksi kaupunki erotettuna luonnosta ole tällöin tarkoituksenmukaisia."

"Maalaustyöprosessini on tuonut esiin paikoissa ja tiloissa tapahtuvaa ajallista muuntuvuutta ja liikettä. Olen työstänyt hyvinkin erityyppisiä miljöitä, joita näyttelyn teokset puolestaan tuovat yhteen. Kaikissa maalauksissani on tärkeää ympäröivän keskittynyt havainnointi, tarkkailu ja tunnustelu. Maalaus kokoontuu hitaasti kerros kerrokselta ja osa osalta."

Taiteilijaresidenssi Cité des Arts Pariisissa on ollut tärkeä viitekehys taiteelliselle työlleni. Olen työskennellyt siellä vuosina 2007, 2009, 2012, 2016 ja 2018. Työskentely Pariisissa on avannut ja rohkaissut minua toteuttamaan omaa visuaalista näkemystäni. Olen rakentanut taiteilijaidentiteettiä, jossa korostuvat yksilölliset ratkaisut ja itsenäinen taiteellinen ajattelu. Maalaustyöhöni liittyy tutkiva ja ajatteleva puoli. Asenteeni johti minut tekemään väitöstyön taiteellisen tutkimuksen alalta.

Suurin osa teoksistani on toteutettu temperamaalauksina, jotka ovat usein moniosaisia. Näin maalausten mittakaavat voivat kasvaa melko laajoiksi kehittelyvaiheessaan. Tempera transparenttina maalausmateriaalina antaa suuren likkumavaran kerroksellisessa työskentelyssä.

Asun taiteilijatalo Lallukassa Helsingissä.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Parhaillaan työskentelen uuden taiteellisen projektin parissa.

Yksityisnäyttely 8.6.-9.8.2019 Härkälän kartanon Galleriassa, Somerolla

Väitöstyöni Ulotteisuus - Eletty tilallisuus - Ympäristösidonnainen maalaustaide, joka perustuu taiteelliseen projektiini Paikkoja kaupungissa, Pariisi - Helsinki on tullut päätökseen. Väitöstilaisuus oli 15.3.2019. Toteutan taiteellista tutkimusta.

Kesän 2018 aikana työskentelin Pariisissa, Citè Internationale des Arts -residenssissä.

Yksityisnäyttelyni Wonderland oli esillä Porvoon Taidehallissa 17.11.-10.12. 2017. Työskentelin Pariisissa näyttelyä ajatellen keväällä 2016. Näyttely oli osa Suomen satavuotisjuhlintaa.

Ajan kaiku - yksityisnäyttely 4.6.-16.7.2017 Galleria Teijossa Salossa

Subreal - yksityisnäyttely 22.4.-10.5.2015 tm•galleriassa Helsingissä

Bio

Työni taidemaalarina on laaja-alaista ja sitä luonnehtii tutkiva asenne niin visuaalisuuden kuin muunkin kehittelytyön osalta. Työssäni on keskeistä taiteellinen, prosessuaalinen, ajattelu, mikä on monivaiheista ja koostuu useita lähteistä niin visuaalisesta havaintotyöstä ympäristössä kuin tiedollisesta materiaalista. Luotan taiteen tapaan hahmottaa asioita, jossa analyyttisella näkemyksellä on oma osansa.

Väitöstyöni Ulotteisuus - eletty tilallisuus, Ympäristösidonnainen maalaustaide (2019) tarkastelee monivaiheisen taiteellisen prosessin muodossa paikkoja kahdessa kaupungissa. Tekemäni taiteellinen tutkimus perustui taiteelliseen projektiini Paikkoja kaupungissa, Pariisi - Helsinki (2009-15). Olen työstynyt projektin puitteissa teoskokonaisuuksia ja näyttelyitä sekä työskennellyt Pariisissa, Cité des Arts residensissä: 2007, 2009, 2012 sekä 2016.

Paikkoja kaupungissa -projektin osalta oli esillä yksityisnäyttelyni Subreal tm-galleriassa Helsingissä 2015. Vuonna 2014 toteutui yksityisnäyttely Vertigo Malmintalon galleriassa. Vuonna 2012 valmistui julkinen teos Jardin de Luxembourg Haaga Helian ammattikorkeakouluun. Yksityisnäyttelyni Ulottumisvaellus oli esillä Galleria Rantakasarmissa (342 m2) Helsingissä 2010.

Maalaustaiteellisen työni osana on myös kirjoittaminen. 2013 valmistui julkaisu, joka käsittelee taiteellisen projektini Antigone teemoja (2004-07). Julkaisu sisältää teoskuvien lisäksi esseeni. Antigone- teoksissa tarkastelin näkemistä ja nähtynä olemista.

Antigone- projekti sisälsi useita näyttelyitä kuten kaksi yksityisnäyttelyä:  Antigone Galleria G, Helsinki, 2006 sekä Antigone, Uudenkaupungin museo 2007. Lisäksi teoksia on ollut mukana kuudessa ryhmänäyttelyssä: 2005 Joensuun taidemuseo; 2006 Hyvinkään taidemuseo; 2007 Cite’ des Arts, Pariisi; 2008 Lahden taidemuseo; 2008 Museo de Arte Contemporaine Santiago, Chile; 2008 Vanhan Raatihuoneen Galleria, Turku.

Olen kartoittanut havaintoon perustuvan maalaustyöskentelyn lähtökohtia monin tavoin. Selvittääkseni havaintoon, havainnoimiseen ja näkemiseen liittyviä kysymyksiä kartoitin klassisen piirtämisen luonnetta ja periaatteita Helsingin Yliopiston Piirustuslaitoksella vuosina 1995–99.