Anne Sunila

s. 1954, Pello
Kuvataiteilija, Taidemaalari
Asuinpaikka: HELSINKI

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +3580503384638

Oma esittely

Taiteilijatyöni perustuu pitkiin taiteellisiin prosesseihin, jotka voivat kestää useita vuosia. Voin työskennellä eri paikoissa ja eri maissa tiettyjä teoskokonaisuuksia varten. Kirjoitin viimeisimmän yksityisnäyttelyni WONDERLAND, Porvoon taidehalli 2017, yhteydessä seuraavasti:

"Maalaukseni liittyvät erilaisten ympäristöjen paikkoihin. Paikoissa työskentelyäni voisi kuvata ympäristökokemuksen tutkimiseksi. Siinä paikka konkreettisuudessaan ja tilaulottuvuus kokemuksena kietoutuvat toisiinsa. Lähtökohtani koskee kaikenlaisia ympäristöjä eivätkä perinteiset jaottelut kuten esimerkiksi kaupunki erotettuna luonnosta ole tällöin tarkoituksenmukaisia."

"Maalaustyöprosessini on tuonut esiin paikoissa ja tiloissa tapahtuvaa ajallista muuntuvuutta ja liikettä. Olen työstänyt hyvinkin erityyppisiä miljöitä, joita näyttelyn teokset puolestaan tuovat yhteen. Kaikissa maalauksissani on tärkeää ympäröivän keskittynyt havainnointi, tarkkailu ja tunnustelu. Maalaus kokoontuu hitaasti kerros kerrokselta ja osa osalta."


Taiteilijaresidenssi Cité des Arts Pariisissa on ollut tärkeä viitekehys taiteelliselle työlleni. Työskentely Pariisissa on avannut ja rohkaissut minua toteuttamaan omaa visuaalista näkemystäni. Olen rakentanut taiteilijaidentiteettiä, jossa korostuvat yksilölliset ratkaisut ja itsenäinen taiteellinen ajattelu. Maalaustyöhöni liittyy tutkiva ja ajatteleva puoli. Asenteeni on johtanut minut myös tekemään taiteellista tutkimusta tohtoriopinnoissa.

Suurin osa teoksistani on toteutettu temperamaalauksina, jotka ovat usein moniosaisia. Näin maalausten mittakaavat voivat kasvaa melko laajoiksi kehittelyvaiheessaan.Tempera transparenttina maalausmateriaalina antaa suuren likkumavaran kerroksellisessa työskentelyssä.

Asun taiteilijatalo Lallukassa Helsingissä.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Väitöstyöni Ulotteisuus - Eletty tilallisuus, joka perustuu taiteelliseen projektiini "Paikkoja kaupungissa, Pariisi - Helsinki" on tullut päätökseen. Väitöstilaisuus oli 15.3.2019. Toteutan taiteellista tutkimusta.

Kesän 2018 aikana työskentelin Pariisissa, Citè Internationale des Arts -residenssissä.

Yksityisnäyttelyni WONDERLAND oli esillä Porvoon Taidehallissa 17.11. - 10.12. 2017. Työskentelin Pariisissa näyttelyä ajatellen keväällä 2016. Näyttely oli osa Suomen satavuotisjuhlintaa.

AJAN KAIKU - yksityisnäyttely 4.6. - 16.7.2017 Galleria Teijossa Salossa

SUBREAL - yksityisnäyttely 22.4. - 10.5.2015 tm•galleriassa Helsingissä

Bio

Taiteellinen projektini PAIKKOJA KAUPUNGISSA PARIISI - HELSINKI 2009 - 15 on ollut lähtökohtana tekemälleni taiteelliselle tutkimukselle tohtoriopinnoissa. Olen työstynyt projektin puitteissa teoskokonaisuuksia ja näyttelyitä sekä työskennellyt Pariisissa, Cité des Arts residensissä: 2007, 2009, 2012 sekä 2016.

Työskentelyni on liittynyt kahteen kaupunkiympäristöön – Pariisi sekä Helsinki. Keväällä 2015 oli esillä yksityisnäyttelyni SUBREAL tm-galleriassa Helsingissä. 2014 toteutui yksityisnäyttely VERTIGO Malmintalon galleriassa. Vuonna 2012 valmistui julkinen teos JARDIN DE LUXEMBOURG Haaga Helian ammattikorkeakouluun.
Yksityisnäyttelyni ULOTTUMISVAELLUS oli esillä Galleria Rantakasarmissa (342 m2) Helsingissä 2010.

Työni taidemaalarina on laaja-alaista ja sitä luonnehtii tutkiva asenne. Maalaustaiteellisen työni osana on myös kirjoittaminen. 2013 valmistui julkaisu, joka käsittelee taiteellisen projektini Antigone (2004 - 07) teemoja. Julkaisu sisältää teoskuvien lisäksi esseeni. Antigone- teoksissa tarkastelin näkemistä ja nähtynä olemista.

Antigone- projekti sisälsi useita näyttelyitä mm. kaksi yksityisnäyttelyä: ANTIGONE, Galleria G, Helsinki, 2006 sekä ANTIGONE, Uudenkaupungin museo 2007. Lisäksi teoksia on ollut mukana kuudessa ryhmänäyttelyssä: 2005 Joensuun taidemuseo; 2006 Hyvinkään taidemuseo; 2007 Cite’ des Arts, Pariisi; 2008 Lahden taidemuseo; 2008 Museo de Arte Contemporaine Santiago, Chile; 2008 Vanhan Raatihuoneen Galleria, Turku.

Olen kartoittanut havaintoon perustuvan maalaustyöskentelyn lähtökohtia monin tavoin. Selvittääkseni havaintoon, havainnoimiseen ja näkemiseen liittyviä kysymyksiä kartoitin klassisen piirtämisen luonnetta ja periaatteita Helsingin Yliopiston Piirustuslaitoksella vuosina 1995 – 99.