Anu Miettinen

Perustiedot

s. 1975, Kuopio
Kuvataiteilija
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 0415116864

Oma esittely

TYÖSKENTELYSTÄ 18.5.2013

Valmistuin taidemaalariksi Vapaasta taidekoulusta 1998. Jo opiskeluaikoina käytin valokuvaa maalauksen rinnalla teoksissani. Valokuvateosten tekeminen on ollut minulle väylä kasvaa poikkitaiteelliseksi taiteilijaksi. Nykyisin käytän välineinäni liikkuvaa ja still-kuvaa, ympäristötaidetta, installaatiota, performanssia ja piirustusta. Poikkitaiteellisten menetelmien lisäksi olen kiinnostunut taiteen ja tieteen välisistä menetelmistä.

Minulle olennaisia teemoja ovat – valon ja värin lisäksi, joita tutkin lähes huomaamattani – ihmiset ja sitä kautta muisti, muistot ja unelmat. Myös muiden aiheiden tutkiminen on minulle keskeistä kuten: anonymiteetin, vuorovaikutuksen, narratiivisuuden, miehen ja naisen esittämisen traditioiden tutkiminen taiteessa sekä häpeän merkitys yksityisissä ja yhteiskunnallisissa asioissa. Lisäksi olen kiinnostunut eri tilakäsitteistä, tilan kokemisesta ja tutkimisesta; näitä olen käsitellyt niin perinteisten taidemuotojen kuin uusien taiteen tekniikoiden kautta.

Työskentelymenetelmänä minua kiehtoo sarjallisuus ja toiston käyttö. Installaatio on tullut yhä keskeisemmäksi työskentelymuodokseni. Yhteisötaiteessa ja installaatiossa minua kiehtoo lavastetun ja todellisen raja. Tällä hetkellä installaationi lähestyvät esitystä ja sen eri komponentteja, tutkien esittämisen tradition eri elementtejä paikassa ja ajassa, ja jopa hyläten itse esiintyjän. Valokuva- ja videoteokseni ovat usein performatiivisia ja niissä on fiktiivisen dokumentoinnin elementtejä. Minulle on luontaista esiintyä kuvana tai äänenä omissa teoksissani.
Näytä biografia

Ajankohtaista

2019

Maistiaisia Vartiosaaresta -installaatio, Galleria Arthur, HTS:n taidelainaamo, Helsinki
5.-28.2.2019

Bio

Helsinkiläinen kuvataiteilija Anu Miettinen (s. 1975) valmistui Vapaasta Taidekoulusta 1998 ja AMK:ksi Lahden Taideinstituutista 2013. Hänen pääilmaisukeinonsa ovat valokuva, video, ympäristötaide,
installaatiot ja piirustus. Miettinen on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 1997 ja osallistunut aktiivisesti yhteisnäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla kuten Mupis Valenciassa, Pereuchet Pietarissa, G11 Berliinissä ja Kasvokkain Kuntsin modernin taiteen museossa ja Kiasmassa.

Viimeisen yli kymmenen vuoden aikana hän toiminut aktiivisesti Helsingin ympäristötaiteen tapahtumissa ja projekteissa taiteilijana, tuottajana ja koordinaattorina. Miettinen toimi ympäristötaiteen ja prosenttiperiaatteen edistämisen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa 2015-2018. Miettinen työstää Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella pro gradu- tutkielmaa aiheesta Taide ja politiikka – voiko taiteella vaikuttaa; tutkielmassa yhdistetään yhteiskuntapolitiikkaa, kaupunkitutkimusta ja estetiikkaa. Lisäksi hän opiskelee Taideyliopistossa julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumisopintoja 2019-2020. Miettinen on myös mukana 3-vuotisessa NNCA (Nordic Network for Art Consults) -verkostossa ja toimi ROTI:n yhteiskuntapaneelissa 2018. Miettinen on toiminut ja toimii useissa taidekentän luottamustoimissa ja strategiatyöryhmissä.