Laura Dahlberg

Perustiedot

s. 1991, Jyväskylä
Kuvataiteilija
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Työskentelyssäni tarkastelen ympäröivää maailmaa sen voimakkaiden aistielämysten, epäloogisuuden, oikkujen ja yllätysten kautta. Ympärillä tapahtuvat absurdit asiat kiehtovat, koska ne kuvaavat maailman arvaamattomuutta ja hetkeä, jolloin ihmisen kontrolli häviää. Maailman nonsense kertoo sen ihmeellisyydestä ja muistuttaa kuinka ihminen on vain yksi osa tätä hallitsematonta kokonaisuutta. Monet asiat eivät ole järkeiltävissä eikä ihminen voi kuitenkaan kontrolloida kuin pintaa ympäröivästä maailmasta.

Arjen kokemukset ovat usein työskentelyni lähtökohta. Materiaalini ovat kokeellisia ja koostan installaationi esimerkiksi kulutushyödykkeistä, ruuasta tai roskista. Materiaali ja fyysiset objektit määräävät työskentelyni suunnan. Myös tuoksut, nykyteknologia ja liike ovat keskeisiä teoksissani.

Olen kiinnostunut luomaan tiloja, joissa normaalisti huomiotta jätetyt aistihavainnot saavat uudenlaisen merkityksen. Myös ympäristötaide, julkinen taide sekä katsojan osallistuminen teoksen toteutumiseen ovat puolia, joihin työskentelyssäni suuntaudun.