Elisa Rovamo

Kuvataiteilija, Taidemaalari
Asuinpaikka: Helsinki

Oma esittely

Maalaukseni on kuin seinä, jolle piirtelen maalaamalla ja maalaan piirtämällä.

Tuloksena on ihmisen kaltaisia kuvitteellisia hahmoja, jotka toisinaan liikkuvat esittävän ja abstraktin rajalla.
Pienetkin figuurin katkelmat, eleet ja asennot luovat merkityksiä tai tuovat esiin tunteita.
Maalauksessa on usein vain yksi pelkistetty hahmo yksinkertaisella taustalla. Vähäiset yksityiskohdat tuovat ajattomuutta ja antavat tilaa katsojan mielikuville.

Tavoittelen sisältöä sekä esittävällä että abstraktilla tasolla:
kysyn maalaukselta, mitä tarinaa se kertoo ja mitä siinä muodon tasolla tapahtuu.

Tutkin teoksissani maalaamisen ja piirtämisen suhdetta sekä pelkistetyn ilmaisun mahdollisuuksia draaman luojana ja tunteen välittäjänä.
Uusimmissa teoksissani tavoittelen viivan ja pinnan vuoropuhelua. Värin ja piirroksen liike sekä niiden keskinäiset suhteet luovat sisältöä ja intensiteettiä teokseen.

Olen pitkään kuvannut kehon kykyä ilmaista tunteita sanattomasti, eleen ja liikkeen kielellä. Siveltimen jälki liikkeen kuvana ja tunnetilojen tulkitsijana kiehtoo minua.
Tutkin, kuinka sivellintä pitelevän käden liikkuva ja aistillinen jälki sekä toisaalta niukka esittävän figuurin katkelma luo merkityksiä.
Syntyy jotain pinnan alla piilevää, joka muotoutuu valmiiksi vasta katsojan mielessä.
Maalaukset ovat avoimia mielikuville, tulkinnoille ja kertomuksille, ne heijastelevat katsojan
tiedostamattomia ja piilossa olevia tunteita.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Ryhmänäyttely TAIDEVARKAUS Varkauden Taidemuseo ja kaupungin historialliset kohteet 2018

Yksityisnäyttely Snapshot Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki, toukokuu 2017

Läsnä Galleria Emil/Taidekeskus Haiharan teemanäyttely, Tampere 2016

Bio

Elisa Rovamo asuu Helsingissä ja on työskennellyt ammattikuvataiteilijana vuodesta 2002.
Rovamon tärkeimmät menetelmät ovat akryyli- ja öljyvärimaalaus.

Elisa Rovamon maalausten aiheena on ihmishahmo, usein fragmentaarinen, pelkistetty, toisinaan esittävän ja abstraktin rajoille asettuva.

Maalaukset sisältävät viittauksia ja saavat innoitusta eri aikakausien taidehistoriasta, mm. abstraktista ekspressionismista, värikenttämaalauksesta, kiinalaisesta tussimaalauksesta ja katutaiteesta. Tavoitteena on kuitenkin aina tutkia nykymaalauksen kieltä.

Elisa Rovamo on opiskellut taidehistoriaa Helsingin Yliopistossa. Hän on suorittanut loppututkinnon
Taideteollisessa Korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopiston Taiteden ja suunnittelun korkeakoulu) sekä opiskellut Vapaassa Taidekoulussa.
Rovamolla on ollut n.15 yksityisnäyttelyä vuodesta 2002 ja hän on osallistunut lukuisiin yhteis-ja ryhmänäyttelyihin.

Elisa Rovamo on Taidemaalariliiton ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen.