Anna Hyrkkänen

Perustiedot

s. 1979, Tampere
Kuvataiteilija
Asuinpaikka: Tampere

Yhteystiedot

Oma esittely

Veisto -ja tilateoksissani olen käsitellyt teemoja, jotka kuvaavat epäinhimillistä maailmassa oloa, luontoa sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Minua on kiinnostanut, miten ihminen on suhteessa ympäristöönsä fyysisesti, välittömästi aistien, ja toisaalta analyyttisesti kokien ja pohtien.

Teokseni kertovat usein ihmisestä ja ihmisen poissaolosta. Keskeisiä teemoja ovat ajan hahmottuminen ja muistiin ja muistoihin liittyvät olemassaolon kysymykset. Teokset ovat pohdintoja häviämisestä, muuttumisesta, uudelleen järjestäytymisestä. Elämästä ja kuolemasta.

Teosteni mustat pinnat edustavat minulle alitajuntaa ja ihmisen sisintä tietoisuutta. Musta pinta luo katseen sisään päin. Alitajunnasta kumpuaa aineksia, jotka peilaavat todellisuutta, ja vastavuoroisesti todellisuus heijastaa materiaalia tiedostamattoman mielen rakenteista.

Teoksisani esiintyvät huonekalut ja esineet ovat jälkiä ihmisen läsnäolosta. Samalla ne vievät eri aikatodellisuuksiin ja rinnakkaismaailmoihin, joissa aika kulkee ja kiertää unenkaltaisesti. Pyrkimyksenäni on ollut rakentaa teosteni ympärille abstrakti ilmavuus, joka antaa tilaa assosiaatioille. Toden ja fiktion, unen ja valvetilan kokemukset sekoittuvat.

Tämän hetkinen työskentelyni pohjautuu ajatukseen ihmisestä kehollisena ja mielellisenä olentona, joka tutkii itseään ja maailmaa erilaisissa ajallisissa ja rakenteellisissa kategorioissa. Minusta kiehtovaa on katse ja siinä tapahtuva liike, joka matkustaa sisäisestä maailmasta ulkoiseen.

Eri todellisuuksien sisäkkäisyys; se että mieli voi matkata mittaamattomien ajanjaksojen läpi maailmankaikkeuden alun syntylähteelle, kehomme tuottaessa samanaikaisesti tuhannesosasekunttien mittaisia tapahtumaketjuja tässä hetkessä, laittaa pohtimaan mielen ajallista laajuutta ja toisaalta ilmiöiden hetkellisyyttä.

Viimeaikainen taiteellinen työskentelyni on pohjautunut työskentelymetodiin, jossa pyrin olemaan yhteistyössä eri tieteen alan toimijoiden kanssa. Yhdistän kuvataidetta ja eri tieteen alojen kuvamateriaaleja ja aineistoja toisiinsa. Pyrin rakentamaan visuaalisia kokonaisuuksia, joissa rakentuu tieteen ja taiteen ylittäviä monimerkityksellisyyden alueita. Tutkin käyttämieni materiaalien olemusta, niiden käyttötarkoitusta ja käsitteellisiä ulottuvuuksia.
Näytä biografia

Ajankohtaista

2019 (26.4.-19.5.) Galleria Sculptor, Helsinki


2019 (elokuu) Haiharan taidekeskus (Dusseldorf-Tampere vaihtonäyttely)


2020 (toukokuu) Galleria Forum Box (Piirakkakerho)


2020 Dusseldorf (Dusseldorf-Tampere vaihtonäyttely)

Bio

Olen Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Olen toiminut aktiivisesti kuvataiteilijana vuodesta 2005 lähtien ja pitänyt näyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomailla. Työskentelen kuvanveiston ja tila-ja valoinstallaatioiden parissa. Teosteni tekniikan ja materiaalivalintojen skaala on laaja ja ulottuu aina perinteisistä valutekniikoista videon, valon ja elektroniikan käyttöön. Työskentelyssäni yleensä materiaali ja tekniikka valikoituu vuoropuhelussa teoksen idean ja toisaalta materiaalista välittyvän intensiteetin kautta. Tilateoksiani voisi luonnehtia eräänlaisiksi esityspaikoiksi tai näyttämöiksi, joihin katsoja astuu ja joiden eteen tai väliin hän jää. Työstän kolmiulotteisten teosten ohella myös valokuvaa ja kaksiulotteisia teoksia, joiden materiaalina toimii akryyli ja muunlaiset ympäristöään peilaavat materiaalit. Oman taiteellisen työn lisäksi olen järjestänyt taidetapahtumia Suomessa ja osallistunut symposiumeihin kotimaassa ja ulkomailla.

Viime vuosien näyttelyitä ja tapahtumia

Valikoidut yksityisnäyttelyt:


Muu galleria ”Varmuuden harhakuvitelmat II” (yhteisteos Heidi Saramäen kanssa), 2018


Galleria Harmaa ”Varmuuden harhakuvitelmat I” (yhteisteos Heidi Saramäen kanssa), 2017


Galleria Forum Box ”Mindset” (yhdessä Tiina Pyykkisen kanssa), 2016


Galleria Rajatila, ”Landing”, 2015


Galleria Hippolyten Studio, ”Fringe” 2014


Atelier am Eck, stipendinäyttely, Dusseldorf Saksa, 2013


Galleria Sinne, ”Spatial Volum”, 2011


Galleri Saskiat, stipendiaattinäyttely, Tampere, 2010


Galleria Huuto Uudenmaankatu, ”Impressions”, 2008


Valikoidut ryhmä-ja yhteisnäyttelyt:


Uusin silmin” - Tampereen Taiteilijaseuran Suomi 100-näyttelyhanke, Taidekeskus Mältinranta (jury), 2017


Wunderkammer” , Galleria Huuto Jätkäsaari (yhteisnäyttely, jury), 2015

Exposures – Loputon ihmetys”-ryhmänäyttely, Pietarsaaren kaupungin museo, Tupakkamakasiini, 2014


TR1 Taidehalli, Paperin taide, 2014


"Speed of Darkness -Valo ja tila, Kumu, Tallinna sekä Aboa Vetus Ars Nova Museo, Turku, (kutsu) 2012


MERI-kiertonäyttely (Tampere, Tarto, Odense), 2012


Skjl:n UNIKUVIA-näyttely, 2011


Mäntän kuvataideviikot ”Ihmisyyden taito" (kutsu), 2008


Jäsenenä kuulun SKL:n, Tampereen Taiteilijaseuraan, Piirakkakerhoon ja T.E.H.D.A.S ry:n sekä olen Osuuskunta Forum Boxin jäsen.