Aleksi Jaakkola

Perustiedot

s. 1973, Kristinestad
kuvataiteilija
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Olen helsinkiläinen kuvataiteilija. Maisema, paikat, luonto, pohjoinen, luonnon prosessit, ilmiöt ja niiden väliset korrelaatiot ovat aihealueita, joita käsittelen taiteessani. Juttelen kivien kanssa, ihailen vuoria ja etsin horisonttia, matka on osa kokemusta. Yritän katsoa näkymättömän verhon taakse. Pohjoinen vetää minua puoleensa missä hiljaisuuden äänet täyttävät maiseman. – Kaipaan korkeampia vuoria kotimaahani.

Taiteeni kautta haluan herätellä näkemään luonnon tasa-arvoisena ihmisen kanssa. Luomalla tarinoita ja asiayhteyksiä vaikkapa kommunikoimalla kivien kanssa tai tutustumalla paikan olemukseen auttaa ymmärtämään omaa suhdetta ympäröivään maailmaan. Ymmärtämys luo narratiiveja, oli ne fiktiivisiä tai faktillisia ne luovat arvoa ja muuttavat ympäristön kokemista. Tarinoiden ja taiteen kielen kautta haluan luoda vuoropuhelua. Miten ympäristö aistii meidät – puut, paikat, vesi ja valo – ja mitä ne kertovat.

Taiteellisella työskentelyllä luon merkityksiä ja asiayhteyksiä. Metodini on pragmaattinen, jossa kehollinen, subjektiivinen kokemus muuttuu tiedoksi etäännytyksen myötä. Yhdistämällä kokemusperäinen tieto muun tiedon kanssa luo uudenlaista tietoisuutta esitettynä taiteen keinoin.