Jyrki Poussu

Perustiedot

s. 1960, Kuusamon Murtovaara
Kuvataiteilija
Asuinpaikka: Oulu

Yhteystiedot

Oma esittely

JYRKI POUSSU yhdistää teoksissaan kolmiulotteista
muotoa ja väri-ilmaisua. Värin ja plastinen muodon
suhde on mielenkiintoinen, värillä voi muuttua,
korostaa tai hävittää plastista muotoa. Jo vuosia
taaksepäin Poussu on pyrkinyt rikkomaan
maalauksissaan neliöön ja suorakaiteeseen rajatun
peruspinnan kulkien pois kaksi-ulotteisesta illusorisesta
tilasta kohti maalauksen ja veistoksen
yhdistämistä. Jyrki Poussun työt ovat olleet
reliefityypisiä tai vapaita tilallisia kappaleita, joissa
väritapahtumat, erilaiset materiaali-vaikutelmat ja
sarjallisuus ovat keskeisiä rakenneosia. Abstraktit
muodot ja pintakuviot voidaan nähdä kokonaisuudessaan
suurena merkkijärjestelmänä, jossa
luonnon prosessit ja ihmiskäden työstämät
kulttuuriset merkit yhdistyvät. Taiteilija tiivistää
uusia merkityksiä, tihentyneitä sisältöjä, jotka
toisin kuin oppimamme, yksiselitteisyyteen
pyrkivät merkit antavat tilaa mielikuvituksen
sepitteiselle monitulkintaisuudelle.

---------------------

Teoksissani olen usein havainnut yhdistyvän
elementtejä omista elämän kokemuksistani.
Maalauksissani ja veistoksissani menneisyys -
syntymä , lapsuuden elämä maaseudulla, sekä
nykyinen - urbaani elämä , tuntuvat kohtaavan
toisensa. Olen viime vuosina käyttänyt puuta
teosteni lähtökohtana. Puu on minulle rakkain
käyttämistäni materiaaleista. Puu on lämmin,
inhimillinen ja se tuntuu istuvan hyvin suomalaiseen
luonteeseen. Puu vihjailee menneistä
ajoista ja muistuttaa tulevaisuudesta. Puun
materiaalissa näkyy niin historia kuin jatkuvuuskin,
elämän kiertokulku.

Suomessa puun veistämiseen suhtaudutaan perinteisesti
tietyllä arvokkuudella. Asiasta käytävät
keskustelut ovat tavallisesti olleet vakavahenkisiä .
Puuta pidetään pyhänä , lähes ikonina, eikä
sen arvoa sopisi miten tahansa loukata. Itse
olen aina miettinyt onko oikeutettua ylentää
puuta näin ylevään ja kunnioitettuun asemaan.
Puu on kyllä hieno materiaali, kaunis ja
helposti työstettävissä , mutta mielestäni se
on kumminkin materiaali monen muun joukossa.

Teoksissani on huomioitava niiden kolmiulotteisuus,
voluumi. En osaa tarkalleen sanoa ovatko
teokseni maalauksia vaiko veistoksia, maalattuja
veistoksia, välimuotoja, vai mitä ne ovat?
Kumminkin töissäni on usein kysymys tilasta,
työskentelen tietoisesti kolmiulotteisuuteen
pyrkien koska mielestäni todellinen maailma
ei ole illuusio, vaan se on käsin kosketeltava.
Työskentelyssäni on olennaista tilan ja massan
kommunikointi. Tilan ja teosten virittyminen
toisiinsa on minulle niin tärkeä ja olennainen
asia, että näyttelyn ripustus saa usein tärkeän roolin.

Teoksissani väri edustaa urbaania elämää .
Olen aina kokenut v ä rin olevan vahvaa
energiaa. Värien vaikutus elämässämme on paljon
enemmän kuin uskommekaan. Ympäristössämme
jokapuolelta esiintunkeva informaatiotulva on valtava.
Värit ja erilaiset väriyhdistelmät synnyttävät meissä
erilaisia mielikuvia. Elämme värien keskuudessa
ja värit vaikuttavat meihin, halusimme tai
emme.

Taiteessani kineettisyys on näytellyt aina
merkittävää osaa. Minua on aina viehättänyt
kineettisissä ilmiöissä sen aiheuttama
salaperäinen hetkellisyyden tuntu. Eräänlaisessa
energisessä rajatilassa oleminen. Hetkessä
jossa juuri jotakin on tapahtumaisillaan. Hetkessä
jossa juuri jotakin on alkamassa tai
loppumassa.

Ajankohtaista

POHJOINEN SUUNTA – VÄRIEN HYÖKKÄYS IV

1.3.-14.4.2019

Suomalais-venäläinen ryhmänäyttely

Karjalan tasavallan taidemuseo

Petroskoi, venäjä