Kaarina Valkama

s. 1949, Rautio (nyk. Kalajoki)
Kuvataiteilija, Käsitetaiteilija, Taidemaalari, Tilataiteilija, Ympäristötaiteilija

Yhteystiedot

Oma esittely

kuvataiteilija, FM

Ajatuksiani taiteesta ja taiteen
tekemisestä:

Minulle taide merkitsee luovaa tekemistä, leikkiä (Spieltrieb), joka kumpuaa jokapäiväisestä elämästä, innostuksesta ja rakkaudesta taiteeseen. Siihen liittyy olennaisesti uteliaisuus ja kiinnostus asioista, oman ajan seuraaminen. Taiteen avulla voi yrittää ymmärtää maailmaa, erilaisten asioiden ja asiayhteyksien hahmottamista.
Taiteilijan tärkein tehtävä on tehdä taidetta, käyttää luovuuttaan ja mielikuvitustaan, vaistojaan sekä intuitiotaan.
Taiteen tekeminen sinänsä on jo palkitsevaa.
Taide on ajattelua. Järki priorisoi aistien välittämää tietoa. Tekniikalla on tässä vain välinearvo.
Teos puhuu. Mitä sanottavaa
taiteella on ja mihin ongelmaan se esittää vastausta? Taiteen vastaanottajasta riippuu, mitä teos puhuu, koska objektiivinen todellisuus on meille kullekin erilainen tai se, mitä kuvittelemme todellisuudeksi. Taide voi synnyttää keskustelua ja vuorovaikutusta edistäen näin yhteisöllisyyttä. Uskon ajatukseen "olet mitä teet". Miten ihminen kuluttaa aikaansa vaikuttaa häneen. Se muuttaa häntä ja hänen käsityksiään ja itsetuntemustaan. Mikä on taiteen tehtävä yhteiskunnassa? Se palvelee jotain välttämätöntä, sen avulla voi tavoitella sellaistakin, mitä muuten ei voisi saavuttaa.