Kaarina Valkama

Perustiedot

s. 1949, Rautio (nyk. Kalajoki), Finland
Kuvataiteilija

Yhteystiedot

Oma esittely

kuvataiteilija, FM

Ajatuksiani taiteesta ja taiteen
tekemisestä:

Minulle taide merkitsee luovaa tekemistä, leikkiä (Spieltrieb), joka kumpuaa jokapäiväisestä elämästä, innostuksesta ja rakkaudesta taiteeseen. Siihen liittyy olennaisesti uteliaisuus ja tiedonhalu, sekä historiasta että oman ajan asioista. Taiteen avulla voi yrittää ymmärtää ja hahmottaa maailmaa, erilaisia asioita ja asiayhteyksiä.
Taiteilijan tärkein tehtävä on tehdä taidetta, käyttää luovuuttaan, mielikuvitustaan, intuitiotaan sekä vaistojaan.
Taiteen tekeminen sinänsä on jo minulle palkitsevaa.
Taide on ajattelua. Järki priorisoi aistien välittämää tietoa. Tekniikalla on tässä vain välinearvo. Taiteilijana ja filosofina pyrin eettisyyteen ja tekemään näkyväksi omaa maailmankatsomustani, jolla tahdon mm. edistää ympäristömme biodiversiteetin pysyttämistä mahdollisimman monimuotoisena.
Teos puhuu. Mitä sanottavaa
taiteella on ja mihin ongelmaan se on vastaus? Taiteen vastaanottajasta riippuu, mitä teos puhuu, koska objektiivinen todellisuus on meille kullekin erilainen tai se, mitä kuvittelemme todellisuudeksi. Taide voi synnyttää keskustelua ja vuorovaikutusta edistäen näin yhteisöllisyyttä. Uskon ajatukseen: "olet mitä teet", kuten filosofi Heidegger sanoo. Miten ihminen käyttää aikaansa vaikuttaa häneen, hänen elämänsä laatuun, hänen olemiseensa. Se muuttaa häntä ja hänen käsityksiään ja itsetuntemustaan. Mikä on taiteen tehtävä yhteiskunnassa? Se palvelee jotain välttämätöntä, se tekee näkyväksi sellaista, mitä ei muuten saada esille.