Kari Laitinen

Perustiedot

s. 1952, Siilinjärvi
Kuvataiteilija, Taidegraafikko
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Miten kulkisimme oviaukosta, joka ei olisi tyhjä? Lukittu ovi herättää aina uteliaisuutemme, mitä onkaan sen takana? Tyhjä paperi, kangas tai tila tuntuu sisältävän lukemattomia mahdollisuuksia.
Tutustuin Helsingissä 1981 japanilaisesta kulttuurista kertovaan näyttelyyn
” MA tila-aika Japanissa”( 1).
Näyttely esitteli japanilaisten tavan kokea tila aja aika yhteismitallisesti, eikä toisistaan eroteltuina sarjallisina järjestelminä niin kuin meillä lännessä. Laajan ”MA”-käsitteen moniulotteisen tulkinnan esittely ei ole lyhyessä tekstissä mahdollista (2).
Näyttelyn suurinta antia oli tyhjän tilan ymmärtäminen yhtä tärkeänä tai jopa tärkeämpänä kuin objekti. Se on johtanut polulle, jossa voin tarkastella ilmiöitä sekä objektin että sitä ympäröivän tyhjän tilan kautta. Suomessa synonyymina tyhjyydelle voisi olla hiljaisuus.
Tilan tai ajan visualisoinnin olen kokenut haasteelliseksi ja loputtomaksi. Aina löytyy uusia tasoja lähestyä asiaa.
Teoksieni sanoman voisi kiteyttää visuaalisiksi kysymyksiksi tilasta ja ajasta. Kutsunkin niitä usein ”hiljentymisobjekteiksi ” vastakohtana nykyajan kiireiselle ja materialistiselle elämäntavalla.
”Nykyajan hektisessä elämänrytmissä tyhjä tila voi kadottaa tyhjyytensä –tyhjyyden, joka on olemisen mahdollisuuden ainetta! Näin meidät karkotetaan mahdollisuuksien valtakunnasta”(3).

Kari Laitinen

Kirjallisuutta:
1. ”MA” tila-aika Japanissa. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja n:o 2, 1981
2. Tyhjä – kylissä ja kaupungeissa, taloissa ja tavaroissa, Tapio Periäinen, Alvar Aalto-museo, Jyväskylä, 1998, ISBN 951-664-014-1.
3. Tilan poetiikka, Gaston Bachelar, Helsinki, 2003, ISBN 952-5180-54-9, (Ranskankielinen alkuteos, La poétique de l´escape, 1957
Näytä biografia

Bio

Biografia
Kari Laitinen, 1952
Asuu ja työskentelee Helsingissä

Laitinen työskentelee länsimaisen puupiirroksen ja japanilaisen vesiväripuupiirroksen parissa. Muina tekniikoina ovat maalaus, valokuva ja kolmiulotteiset objektit. Hän valmistui Suomen taideakatemian koulusta 1980. Hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä oli 1982. Hän on ottanut osaa säännöllisesti kansainvälisiin triennaaleihin ja biennaaleihin Brasiliassa, Saksassa, Sloveniassa, Sveitsissä, Etelä-Koreassa, Japanissa ja USA:ssa. Hän on myös ottanut osaa Suomen taiteen näyttelyihin eri puolilla Eurooppaa.

Laitinen on työskennellyt Taideteollisessa korkeakoulussa vuodesta 1985, ensin sivutoimisena tuntiopettajana, sitten lehtorina ja tutkijana Visuaalisen kulttuurin osastolla. Hän on jatkanut vanhempana yliopiston lehtorina ja taidegrafiikan vastuuopettajana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitoksella
1.1. 2010- 31.12. 2017

Laitinen suoritti materiaalitutkimusta 2007 – 2013 aiheena Uusia laattamateriaaleja japanilaiseen vesiväripuupiirrokseen. Onnistunut lopputulos mahdollistaa japanilaisen menetelmän leviämisen meillä Euroopassa. Sen esteenä meillä on ollut laattamateriaali joka kestää muuttumattomana kostean vedostusprosessin ajan.

Laitinen on saanut kunniamaininnat Biennale Internationale de la Gravure sur Bois, Banská Bystrica, Tsekkoslovakia 1982 and Biennale Balticum, Suomi 1985. 1984 hän voitti 2. jaetun palkinnon valtion järjestämässä taidegrafiikan kilpailussa. Hänen teoksiaan on useissa yksityisissä ja julkisissa kokoelmissa kuten nykytaiteen museo Kiasma, Helsingin kaupungin taidemuseo, Emma taidemuseo, Wihurin kokelma, eri ministeriöissä ja suurlähetystöissä, Eduskunnan kokoelmat, Suomen pankki, Albertina Museum / Printmaking Collection, Wienna, Austria.

Hän yksi kirjan Puupiiroksen taito – Öljyväripuupiirros ja japanilainen vesiväripuupiirros kirjoittajista,
Kari Laitinen, Tuula Moilanen, Antti Tanttu, Taideteollinen korkeakoulu / Julkaisut, 1999. Englanniksi kirja julkaistiin (The Art and Craft of Woodblock Printmaking – Woodblock Printmaking with Oil-based Inks and the Japanese Watercolor Woodcut 2001, TaiK / Julkaisut ja uusintapainos Aalto ARTS Books 2013.

Laitisella on ollut useita luottamustehtäviä koti- ja ulkomailla vuodesta 1985 lähtien. Ensin hallituksen jäsen ja sitten puheenjohtaja Suomen taidegraafikoiden liitossa 1990-1991, varapuheenjohtaja Suomen taitelijaseuran hallituksessa 1988 -1989, hallituksen puheenjohtaja Kustannus Oy Taiteessa, varajäsen valtion taideteostoimikunnassa 1996-1999, organisointikomitean puheenjohtajana the 2nd Impact International Printmaking Conference Taideteollisessa korkeakoulussa 2001, Impact komitean jäsen 2001 alkaen.

Hän on ottanut osaa taidegrafiikan konferensseihin Englannissa, Skotlannissa, Saksassa ja Puolassa, Virossa, Japanissa, Kiinassa ja USA:ssa. 2009 Laitinen sai kutsun kansainvälisen organisointikomitean puheenjohtajaksi järjestämään Japanin ensimmäistä puupiirroskonferenssia, the 1st MOKUHANGA International Printmaking Conference, Kioto / Awaji, 2011. Laitinen oli organisointikomitean varapuheenjohtaja toisessa puupiirroskonferenssissa,
2nd MOKUHANGA, Tokiossa 2014, www.mokuhanga.jp.
Advisary boardin jäsenenä Laitinen oli kolmannessa puupiirroskonferenssissa, 3rd MOKUHANGA, Honlulussa Havaijilla 2017.