Katja Härkki

s. 1969, Helsinki
Kuvataiteilija, Taidemaalari
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

"Maalauksiani kuvailisin unenomaisiksi ja lyyrisiksi näyiksi. Ne ovat suoran havainnon ja mieleeni painuneiden jälkien yhdistelmiä. Maalauksissani käsittelen usein meidän ajallista ja fyysistä kokemusmaailmaamme, sekä ihmisen suhdetta luontoon ja historiaan. Vaikuttava luontokokemus tai some-maailman kuvavälähdys saattavat esittäytyä minulle mieltäni kiehtovina havaintoina. Maalaan yhdistäen ja rinnastaen havaintoja välillä oudollakin tavalla keskenään. Näin myös esitän maalausteni avulla kysymyksiä näkyvästä ja ei näkyvästä, sekä niiden merkityksistä. Toisiinsa rinnastamani havainnot saattavat katsojan tulkinnassa ja viitekehyksessä muodostaa uuden assosiaation, herättää tunteen tai muiston."
Näytä biografia

Ajankohtaista

KATJA HÄRKKI – maalauksia
Mältinranta Studio, Tampere 10. – 27.11.2018

KATEDRAALI
"Olen seisonut metsässä puiden alla ja nähnyt kuinka valonsäteet ovat siivilöityneet havupuiden oksien lomitse aina maahan asti. Olen kokenut ympärilläni olevan luonnonmuovaaman katedraalin ja havainnoinut sitä kaikilla aisteillani. Metsän universaalissa kokonaisvaltaisuudessa olen tuntenut olemassaoloni vahvemmin. Oloni on silloin pyhän haltioitunut. Metsän katedraali on minulle taivaan ja maan, ajan ja iäisyyden, pyhän ja maallisen kohtauspaikka. Tuo kokemus luo minussa alun intuitiolle ja energialle. Näiden maalausten syntymisen myötä maailma on kulkenut aistihavaintoina lävitseni. Maalausprosesseissa olen siirtänyt ympärilläni kokemani todellisuuden itseni kautta maalausteni pinnoille. Öljy - ja akryylimaalauksiani kuvailisin unenomaisiksi ja lyyrisiksi näyiksi. Ne ovat suoran havainnon ja mieleeni painuneiden jälkien yhdistelmiä”
Mältinrannan Studion näyttelyni lähtökohtina ovat olleet tilan tunnun aistiminen ja maalausprosessi itsessään. Olen kokenut metsän voimallisena tilana ja halusin luoda sen maalaamisen avulla todelliseksi. Käytän maalauksissani tehokeinona yhden silmäyksellisen havainnon ja maalausjäljissä tapahtuvan liikkeen toistuvuutta. Siten pyrin rakentamaan perusolemukseltaan monimuotoisesta luonnosta rytmin, rauhan ja jännitteiden kombinaation taideteosten ja näyttelytilan välille. Maalaukseni kommentoivat ympäröivää maailmaa tekemällä sen näkyvämmäksi katsojalle havaita, tuntea ja kokea.

Bio

Katja Härkki (s.1969) on Helsingissä syntynyt nykytaiteilija. Hän on asunut suuren osan elämästään Tampereella. Nykyisin hän asuu ja työskentelee Kyröskoskella lähellä Tamperetta.

Härkki on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (MA) vuonna 1997 vaatetuksen ja pukutaiteen koulutusohjelmasta ja Lahden Taideinstituutista (AMK) kuvataiteilijaksi vuonna 2014.

Katja Härkin öljy- ja akryylimaalauksia voisi kuvailla unenomaisiksi ja lyyrisiksi näyiksi. Ne ovat suoran havainnon ja mieleen painuneiden jälkien yhdistelmiä. Maalauksissan hän käsittelen usein meidän ajallista ja fyysistä kokemusmaailmaamme, sekä ihmisen suhdetta luontoon ja historiaan.

Hänen töitään on mm. Tampereen taidemuseon ja Tampereen kaupungin kokoelmissa sekä HUS:n taidekokoelmissa Jorvin lastensairaalassa Espoossa.

Härkki on Tampereen taiteilijaseuran jäsen ja Taidemaalariliiton jäsen.