Kasperi Mäki-Reinikka

Perustiedot

s. 1987, Helsinki
Kuvataiteilja, tutkija
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Tieteen ja taiteen rajapinnat ja yhteistyön mahdollisuudet ovat toimintani keskiössä. Olen tehnyt pitkäjänteistä taiteellista yhteistyötä kognitiotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa perustamassani Brains on Art - kollektiivissa vuodesta 2010 lähtien. Koen, että dialogi tieteen ja taiteen välillä tuo uusia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja laajentaa puolin ja toisin ymmärrystä maailman ilmiöistä. Projekteissamme yhdistämme aivotutkimuksen välineitä ja teorioita taiteelliseen työskentelyyn ja tutkimme tietoisuuden ilmenemismuotoja interaktiivisten installaatioiden keinoin.

Teoksemme reagoivat katsojan aivosähkökäyrään luoden esimerkiksi runoutta (Brain Poetry, 2013), kuvia (Visually Evoced Potential, 2014) ja liikettä (It’s not just in your head, 2013). Lisäksi olemme tehneet taidetta toteuttamalla lasten suunnittelemia mielikuvituskoneita (Kuvitteellisen tieteen museo 2017) ja generoimalla virtuaalisen ekosysteemin ihmisen biosignaaleista (Culture | Viljelmä 2016). Yhdistämällä tieteen ja taiteen välineet ja kysymyksenasettelut haluan haastaa perinteisen tavan ajatella näitä kahta toisilleen vastakkaisina elämänalueina. Toisaalta näyttely-ympäristössä esiteltävät teokset herättävät kysymyksiä tieteen auktoriteetista ja objektiivisuudesta. Teoksissa hämärrämme rajaa mahdollisen ja kuviteltavan välillä.
Näytä biografia

Bio

Kasperi Mäki-Reinikka (s. 1987) on helsinkiläinen kuvataiteilija ja tohtoriopiskelija Aalto-yliopistossa. Hänen taiteellinen tuotantonsa keskittyy yhteistyöhön taiteen, tieteen ja teknologian rajapinnoilla. Mäki-Reinikka toimii perustamassaan Brains on Art -kollektiivissa, joka yhdistää interaktiivisissa teoksissaan tiedettä ja taidetta. Generatiiviset menetelmät, tekoälyjärjestelmät ja biosignaalit kääntyvät ryhmän töissä taiteellisiksi työkaluiksi. Viimeaikaisissa näyttelyissä ryhmä on toteuttanut toimivia prototyyppejä lasten piirtämistä mielikuvituskoneista ja luonut virtuaalisen ekosysteemin näyttelynkävijöiden sykkeestä.