Marja-Liisa Jokitalo

Perustiedot

s. 1964, Oulu
Kuvataiteilija, Taidemaalari
Asuinpaikka: LAHTI

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358 (40) 5353 745

Oma esittely

Työskentelyni taustoista

Tutkin öljymaalauksissani väriä ja sen ilmaisevuutta. Näennäisesti yksinkertaiset asiat ovat mielenkiintoisia. Useitten maalausteni taustalla on luontokokemus, joku matkalla työhuonelle mieleen painamani valotilanne - toukokuisten, vielä lehdettömien puiden tiheiden oksien välitse siilautuva valo vielä aamu-usvaisessa metsikössä tai lokakuisen pakkasyön jäljiltä huurteisen heinikon lävitse tihkuva kalpea valo. Maalausta suunnitellessani on mielessäni konkreettisen valo- ja värikokemuksen lisäksi olennaisena osana myös tilanteeseen liittyvä tunnelma, esimerkiksi outous, kaipaus, suru, onnellisuus, kiihko, odotus, joiden maalauskankaasta ja öljyväristä esiin kaivaminen, kuvaaminen ja ilmaiseminen on minulle maalaamisessa merkityksellistä. Maalaaminen on keino tuoda näkymätöntä näkyväksi. Maalauksen läpi maailma näkyy vähän selvemmin.

Työskentelyssäni on merkityksellistä myös fyysisyys, kokonaisvaltainen aistiminen, aistillisuus. Maalaan sekä erittäin pieniä että erittäin suuria maalauksia. Mittakaavasta toiseen liikkuminen tuo työskentelyyni fyysistä vapautta, jonka koen heijastuvan myös maalausten sisältöön. Kuvaan elämän yhtäaikaista haurautta ja voimaa.

Maalaustapahtuman ajallisuudesta, kerroksellisuudesta

Ajattelen, että maalaustaiteen aikaavievyys - sekä katsojan että tekijän kannalta - on maalauksen etu. Aika hahmottuu niin maalatessa kuin maalauksessakin eri tavalla kuin arkisessa kiireessä ja nopeatempoisessa nykyelämän rytmissä yleensä. Läsnäolo maalauksen edessä vaatii aikaa ja energiaa, mutta samalla on mahdollista nauttia ajassa olemisesta, hetkessä ja paikassa olemisesta.

Maalaukset kerrostuvat ajassa. Päivät kuluvat, valo muuttuu päivä päivältä maan liikkuessa suhteessa aurinkoon. Maalauksiin kerrostuu valo eiliseltä, tältä päivältä, huomiselta. Kerrokset yhdessä muodostavat maalauksen ajan, joka on tiivistymää maalaukseen käytetystä ajasta - näkyvillä toistensa lomissa on useita eri aikoja. Ajattelen, että maalaus on kuin hidastettu kuva. Maalauksen tilassa aika tiivistyy tilaksi. Haen maalauksissani tätä ajan kerroksellisuuden mukanaan tuomaa hitauden, pysähtyneen hetken, ajattomuuden tunnetta. Tunnetta siitä että kaikki ollut, oleva ja tuleva on tässä. Maalaukseen voi parhaillaan kiinnittyä pieni pala ikuisuutta. Ihmisen elämän hetkellisyydessä ja yhtäaikaisessa suhteessa ajan vääjäämättömään kulkuun piilee elämän yhtäaikainen hauraus ja voima. Kiireettömyyden ja hiljaisuuden kokemuksen aikaansaaminen ja jakaminen katsojan kanssa on minulle tärkeätä.
Näytä biografia

Bio

Marja-Liisa Jokitalo (s. 1964 Oulussa) on opiskellut kuvataiteilijaksi Lahden taideinstituutissa 1987–1991. Hän on valmistunut myös filosofian maisteriksi vuonna 2008 Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitokselta pääaineenaan estetiikka.

Marja-Liisa Jokitalo on pääasiallisesti öljyvärein työskentelevä taidemaalari, jonka teoksissa värin ilmaisevuusja maalauksen fyysinen läsnäolo yhdistettynä valokuvan muistonomaisuuteen ovat keskeisiä kysymyksiä. Jokitalon teokset vaihtelevat pienistä ja herkistä maalauksista suuriin, tilan haltuun ottaviin maalausinstallaatioihin. Tilaan asettuvissa teoksissaan hän käyttää maalausten ohella myös muita materiaaleja, kuten tekstiiliä ja luonnonmateriaaleja.

Marja-Liisa Jokitalon teoksia on viime vuosina ollut esillä yksityisnäyttelyissä Galleria Katariinassa Helsingissä, Galleria Harmajassa Oulussa, Auran galleriassa Turussa, Promenadigalleriassa Hyvinkäällä, Porvoon Taidehallissa ja Galleria Uudessa Kipinässä Lahdessa. Hän oli mukana myös h2o10 - hanaa taiteelle -Hämeen aluenäyttelyssä Lahden taidepanimolla 2010.

Marja-Liisa Jokitalon teoksia on muun muassa Lahden kaupungin, Lahden seurakuntayhtymän ja Maanmittauslaitoksen kokoelmissa.