Matti Sääski

Perustiedot

s. 1959, Espoo
Kuvataiteilija

Yhteystiedot

Oma esittely

Maalauksia, mixed media ja peilikuvateoksia, jotka hyödyntävät stereovaikutelmaa.
Teosten muoto perustuu visuaalisen havaintomaailmamme kolmijakoiseen rakenteeseen:

Monokuva – Minä – frontaali
Stereokuva – Sinä – profiili
3D-kuva – Kaikkeus – horisontaali

Katsoja voi tutkia omia havaintojaan seuraamalla vaeltajaa ja vaeltajan havaintoja.

Ihmisyys kuvahavaintona
Ihmisenä olemisen mysteeri ilmenee kuvahavainnossa:
Miten kaksiulotteinen tasopinta ja sen värivaikutelma (sotkua pinnalla) muuntuu syväksi avaruudelliseksi elämykseksi?

Visuaalisella eläimellä on poikkeuksellinen kyky rakentaa todellisuutta vastaava kolmiulotteinen maailma.
Havainnon pohjalta aivot rakentavat kuvan, joka on todellisuutta syvällisempi ja vaikuttavampi.
Avaruudellinen vaikutelma on visuaalisuuden voimakkain kokemus, johon liitetään pyhyyden ja ikuisuuden
meditatiivisia tasoja.

big picture – Bigger Picture – LARGER THAN LIFE
Taidemaalari Matti Sääsken teoksissa sekä pinta että kolmiulotteinen prismaattinensyvyys vuorottelevat.
Niiden yhdentyessä katse tarkentuu siihen ratkaisevaan hetkeen, jolloin näkymästä tulee näkyvä.
Kokemus todellisesta on kuvallinen: Tullessaan näkyväksi oleva tai kuvitelma muuttuvat todeksi.
Näin syntyvät merkitykset, henkisyys ja tunteet.
Kuinka kuvasta tulee näkyvä? Negatiivin valottuessa positiiviksi, negatiivien ja positiivien vuorotellessa
eri tavoin käänteisesti vaiko jo valottuneiden ruutujen yhdentyessä väreihin…..Vääristyen….

Ambivalenssi
Tunteen kaksinaisuus ja ristiriita, vastakkaisten viettien ja halujen samanaikainen vaikutus.
Elämää piilevien positiivisten ja negatiivisten käänteiskuvien välissä ja ristiinvalotuksessa: Latenttien negatiivisten kuvien kelluva maailma.

Piilevä kuva
Ovatko tunteet, halut, kokemukset ja kuvat valmiina odottamassa latentteina pieninä palasina
eri puolilla aivojemme varastohuoneita?
Onko hengellisyyden kokemus värihavainto vai aivojen avaruudellinen liiketapahtuma,
jossa mono- ja stereokuva muodostuvat perspektiivisinä tarkentumisina kolmiulotteiseksi.
Tunteet, sielunelämä, etiikka ja moraali kytkeytyvät aivojen visuaalisiin havaintoprosesseihin.

Näyttelyihin kuuluu keskeisenä tekijänä stereovaikutelmaa (stereopsis) eri tavoin hyödyntäviä ja myös kyseenalaistavia, mixed medium- ja peilikuvateoksia. Kuvia katsellaan paralleeli-, tele- ja peilistereoskooppeilla. Osa teoksista on esillä suurissa valokaapeissa.
Näytä biografia

Bio

Maalauksia, mixed media ja peilikuvateoksia, jotka hyödyntävät stereovaikutelmaa.
Teosten muoto perustuu visuaalisen havaintomaailmamme kolmijakoiseen rakenteeseen:

Monokuva – Minä – frontaali
Stereokuva – Sinä – profiili
3D-kuva – Kaikkeus – horisontaali

Katsoja voi tutkia omia havaintojaan seuraamalla vaeltajaa ja vaeltajan havaintoja.

Ihmisyys kuvahavaintona
Ihmisenä olemisen mysteeri ilmenee kuvahavainnossa:
Miten kaksiulotteinen tasopinta ja sen värivaikutelma (sotkua pinnalla) muuntuu syväksi avaruudelliseksi elämykseksi?

Visuaalisella eläimellä on poikkeuksellinen kyky rakentaa todellisuutta vastaava kolmiulotteinen maailma.
Havainnon pohjalta aivot rakentavat kuvan, joka on todellisuutta syvällisempi ja vaikuttavampi.
Avaruudellinen vaikutelma on visuaalisuuden voimakkain kokemus, johon liitetään pyhyyden ja ikuisuuden
meditatiivisia tasoja.

big picture – Bigger Picture – LARGER THAN LIFE
Taidemaalari Matti Sääsken teoksissa sekä pinta että kolmiulotteinen prismaattinensyvyys vuorottelevat.
Niiden yhdentyessä katse tarkentuu siihen ratkaisevaan hetkeen, jolloin näkymästä tulee näkyvä.
Kokemus todellisesta on kuvallinen: Tullessaan näkyväksi oleva tai kuvitelma muuttuvat todeksi.
Näin syntyvät merkitykset, henkisyys ja tunteet.
Kuinka kuvasta tulee näkyvä? Negatiivin valottuessa positiiviksi, negatiivien ja positiivien vuorotellessa
eri tavoin käänteisesti vaiko jo valottuneiden ruutujen yhdentyessä väreihin…..Vääristyen….

Ambivalenssi
Tunteen kaksinaisuus ja ristiriita, vastakkaisten viettien ja halujen samanaikainen vaikutus.
Elämää piilevien positiivisten ja negatiivisten käänteiskuvien välissä ja ristiinvalotuksessa: Latenttien negatiivisten kuvien kelluva maailma.

Piilevä kuva
Ovatko tunteet, halut, kokemukset ja kuvat valmiina odottamassa latentteina pieninä palasina
eri puolilla aivojemme varastohuoneita?
Onko hengellisyyden kokemus värihavainto vai aivojen avaruudellinen liiketapahtuma,
jossa mono- ja stereokuva muodostuvat perspektiivisinä tarkentumisina kolmiulotteiseksi.
Tunteet, sielunelämä, etiikka ja moraali kytkeytyvät aivojen visuaalisiin havaintoprosesseihin.

Näyttelyihin kuuluu keskeisenä tekijänä stereovaikutelmaa (stereopsis) eri tavoin hyödyntäviä ja myös kyseenalaistavia, mixed medium- ja peilikuvateoksia. Kuvia katsellaan paralleeli-, tele- ja peilistereoskooppeilla. Osa teoksista on esillä suurissa valokaapeissa.
Ei omaa esittelyä englanniksi