Nagashila

Perustiedot

s. 1962, Helsinki
taidemaalari
Asuinpaikka: HELSINKI

Yhteystiedot

Oma esittely

2019

Toteutan taidetyössäni historiamme lävitse virtaavan kontemplaatiomaalaamisen elävän tradition puhdasta pyrkimystä koskettaa taideteoksen kautta ihmisen olemassaolon käsitteistä vapaata ydintä.

2017

Taide on käsitteistä vapaa tila samalla tavalla kuin runo on sanoista vapaa kokemuksen ulottuvuus, ja niin myös elämä on. Me hengitämme sisään ensimmäisen kerran syntymän hetkellä, ja siitä alkaa virtaava pysähtymätön liike – tämä yksilön eksistentiaalinen tapahtuminen – aluksi fyysisen kehityksen hämärässä, kunnes tietoisuuden voima sarastaa läpi ja alkaa leikki ja pelaaminen, sitten hengitämme viimeisen kerran ulos. Elämä, tämä olemisen tapahtuminen, kuuden aistitajun virta, ihmisen olemassa oleminen, yksilön tietoinen kokemus virtauksen läsnäolosta, on Taiteen todellinen viitekehys, se konteksti. Mitään muuta kehystä ei ole, vain meidän ihmisten elämä. Tähän virtaan taiteilijan tulee pyrkiä, ei muualle.

Taide ei käy promovoitavaksi, Taide ei ole kaupan, Taide ei taivu brändiksi, tuotteeksi, edes zeniksi; Taiteella ei ole dogmeja, ei teologiaa, ei –ismiä. Se ei taivu propagandaksi eikä uskon kappaleeksi, puolueohjelmaksi, ei tieteen ehdoin, ei gallerian ehdoin, ei kirkon eikä valtion ehdoin, se on vapaa myös sananvapaudesta; sillä Taide, se luovuus, on vuorovaikutteinen kokemus ihmisen tietoisuudessa, olemisen luova tila; ja tässä, nyt kumpuavat tuotokset, taideteokset, eivät koskaan määrittele tai rajaa Taidetta. Portti ei määrää mantereen suuruutta – eivätkä siinä kynnyksellä kumpuavat taidekokemukset, taideteoriat, oman pään selitykset, koskaan tavoita Taiteen tosi ulottuvuutta, jos ne määräävät sille rajat. Niillä on merkitystä vain siinä määrin kun ne murtavat lukkiintuneita rakenteita. Taide on ikivapaa virtaus kaiken taiteellisen seassa.

Taiteilijan työ on jalat. Hän vaeltaa kuuden aistin portista maailmaan joka ei jakaannu kahtia. Hän on täällä, koska hän ei ole tämän meidän rajaama. Hän on yksin, koska hän ei ole koskaan yksin. Taiteilijalla ei ole vuodenaikoja. ”Kauneus on Totuuden hohkaa kaikessa”, neuvoo mestari. Mehiläisen työ on lentäminen ja kultahunaja on seurausta siitä. Taiteilijan työ on Elämä, se virta johon astutaan vain kerran, ja se vie mukanaan.

[Ote ”Taiteen sydän” -artikkelista 17.6.17]

Taiteilijan teoksia