Päivi Helena Eskelinen

Perustiedot

s. 1960, Iisalmi
Kuvataiteilija
Asuinpaikka: Helsinki

Oma esittely

Maalaus on minulle sekä ajatusten näkyväksi tekemistä että tapa ajatella. Fyysinen työskentelyprosessi on osa ajattelua: materiaalin työstämisen kautta voin tavoittaa uuden ulottuvuuden. Materiaali myös ohjaa syntyvän kuvan ilmiasua. Verbaalinen, visuaalinen tai mentaalinen kuva saa mielessä aikaan pyörteitä, jotka vaativat näkyväksi tullakseen oikeaa materiaalista muotoa. Joskus oikea muoto löytyy maalauksesta, joskus se syntyy kirjaillen tai paperista leikaten. Prosessi on tällöin kuitenkin eräänlaista varjokuvan tavoittelua, sillä syntyvä kuva ei ole sama kuin kuva mielessä. Aistihavainnot, materiaalien ominaisuudet ja erilaiset vaikutteet ympäröivästä todellisuudesta sekoittuvat niin, että loppujen lopuksi syntynyt kuva on enemmän kuin osiensa summa.

Kuva on voimakkaimmillaan silloin, kun se välähtää mieleen näkynä. Usein kuitenkin kuva nousee mieleen jonkun toisen kuvan kautta, minua ympäröivän visuaalisen kulttuurin tuotoksena. Tällöin syntyy vuoropuhelu. Kun olen ottanut kuvan käyttööni, siitä tulee osa omaa kuvastoa, jälki mieleen ja muistiin. Tekemäni kuva puolestaan jättää jäljen visuaalisen kulttuurin kuvastoon. Kuvien kautta keskustelen sekä nykyisyyden että menneisyyden kanssa. Usein myös käyttämäni tekniikka luo sillan menneisyyteen. Tunnenkin olevani osa taiteen jatkumoa sekä kuvamaailmani että käyttämieni menetelmien kautta.

Teoksissa innoituksen lähteet vaihtelevat. Näkyjä ja näkymiä-sarjassa kuvat ovat syntyneet musiikin, kirjallisuuden tai jonkin merkityksellisen hetken innoittamana. Mielikuvia-sarjan kuvat kertovat, millainen on tapani olla maailmassa. Halutessa sarjan voisi tulkita kommentiksi selfie-kulttuuriin, yritykseksi tavoitella enemmän sisäistä kuin ulkoista näköisyyttä. Keskeisenä teemana on näkeminen, mutta myös nähdyksi tuleminen. Kollaaseissa lähtökohtana on ensi silmäyksellä lattiamosaiikkien kuviot, lähemmin tarkastellessa elokuvien kuvamaailma, joka on läsnä tekstien kautta, kätkettyinä merkityksinä. Teoksissa on myös ajallinen ulottuvuus: liput ovat dokumentti käytetyistä tunneista, jotka runsaudessaan ovat vääjäämättä muovanneet käsitystäni todellisuudesta. Suoraan havaintoon pohjautuvien teosten lähtökohtana on halu tutkia luonnon tai esineiden muotoja. Kaikkiin kuvattaviin kohteisiin liittyy jollain tavalla katoavaisuuden tuntu. Esimerkiksi vaatteet ovat kuori, joka meistä jää jäljelle ja jotka määrittävät muiden silmissä sen, keitä olemme. Toisaalta kankaiden ja esineiden kuviot ovat useimmiten anonyymien tekijöiden tuottamia. Heidän nimestään ei ole jäänyt tietoa, on vain kuvioita, joita toistamalla asetun osaksi yleismaailmallista tekijyyttä.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Yksityisnäyttely Galleria Huudossa, maaliskuu 2021

Bio

Syntynyt 1960 Iisalmessa

Taideopinnot:
Turun Piirustuskoulu 1982-1986

Pääasiallinen tekniikka on temperamaalaus puulle, paperille ja kankaalle. Muita ilmaisumuotoja ovat mosaiikki, kollaasi ja kirjailu.

Viimeisimmät näyttelyt:

2017 Värityskirja 2.0, Galleria Katariina, Helsinki
2016 Galleria G12, Kuopio
2015 Nature morte, Galleria Å, Turku
2013 Alaston materia, Galleria Rantakasarmi, Helsinki
2012 Kollaasi-Collage. Suomalaisen kollaasin historiaa, Hyvinkään taidemuseo
2011 Oodi kaiken maailman purkeille, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki
2008 L’art pour l’art, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Helsinki