Pekka Sillman

Perustiedot

s. 1960, Kajaani
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Työskentelen pääosin taidemaalarina ja uusien opiskelusta saamieni tietojen pohjalta olen kiinnostunut jatkamaan pohdintoja lopputyöhön liittyviin kysymyksiin. Tein lopputyön Metropolia ammattikorkekoulussa liittyen näkemiseen ja kuvan kokemiseen uusissa medioissa. Näillä tiedoilla pyrin kehittämään ja tutkimaan uusien välineiden mahdollisuuksia taiteessani.

Ote opinnäytetyöni tiivistelmästä Metropolia 2011 kulttuuriala viestinnän koulutusohjelma.

Sähköisten viestimien aikakaudella katsomistapamme ovat muuttuneet kiireen myötä hektisemmäksi ja suhteemme ympäröivään maailmaan ei ole enää samanlainen kuin ennen. Kokemus, joka syntyy kuvien katsomisesta, on erilainen, sillä nykyinen katsomistapahtuma verkkomaailman näkökulmasta on meille kaikille uusi kokemus. Keskityn opinnäytetyössäni siihen, miten nykyisissä viestimissä tapahtuva kuvan ja informaation vastaanottaminen ovat muokanneet katsomiseen liittyviä kokemuksiamme: uudet sähköisen median prosessiin liittyvät välineet ovat arkipäiväistyneet niin, että emme enää ehdi kokea jotain pysyvää kuvien ääressä. Tämä on hyvin oleellista ja keskeistä kuvan katsomiselle, etenkin kuvataiteen näkökulmasta.
Näytä biografia

Bio

Pekka Sillman
20.5.1960
Kajaani

Taidemaalari
Medianomi AMK Viestintä

Taidemaalarina olen kiinnostunut etenkin väreistä ja niiden välisistä jännitteistä maalauksen ollessa itse pääosassa värien keskustellessa keskenään. Näin eri pintamateriaalit ja struktuurit luovat lopputuloksen.

Maalaukseni ovat toteutettu sekatekniikalla huokoiselle paksulle akvarellipaperille tai ohuelle japaninpaperille kiinnitettynä kovalle levylle. Työskentelen suoraan pinnan päälle tehden useita kerroksia käyttäen sidosaineita ja erilaisia pigmenttejä ja rosoisia materiaaleja.

Papereiden luonne useine kerroksineen luo moninaisen ja fyysisestikin mehevän lopputuloksen. Kuvien muotokieli syntyy erilaisten pintojen ja materiaalien kohdatessa toisensa