Raija Jokinen

Perustiedot

s. 1960, Karkku
Kuvataiteilija, Paperitaiteilija, Muu

Oma esittely

Pyrin visualisoimaan arkipäiväisiä tilanteita ja tuntemuksia sekä niiden liittymistä emotionaaliseen ja fyysiseen ympäristöömme.

Teoksissani esiintyy usein ihmisen fyysisestä olemuksesta muistuttavia muotoja esim. hermosto, verenkierto ja ihon rakenteet, mutta ne lomittuvat ja sulautuvat juuristojen ja oksien verkostoja kuvaaviin muotoihin olematta kuitenkaan erityisesti mitään niistä. Minua kiinnostaa näiden muotojen samankaltaisuus ja loputon variointi sekä niiden elämää ylläpitävä luonne, joka on löydettävissä lähes kaikista elollisista organismeista.

Teokseni saattavat olla esittäviä tai abstrakteja. Haluan pilkkoa kouriintuntuvia asioita alkutekijöihinsä ja järjestää ne uudelleen erilaisten yhteyksien löytämiseksi. Etsin analogioita materiaalisten ja abstraktien rakenteiden välillä ja siihen lähin mahdollinen tarkastelun kohde on oma olemuksemme. Usein pohdinkin, missä menee fyysisen ja psyykkisen tuntemuksemme rajapinta.

Työtapaani voi verrata maalaamiseen ja piirtämiseen, mutta ”maalina” on kuitu, jota yleensä käytetään esim. öljymaalauksen pohjamateriaalina. Piirustuksenomaista viivaa muodostaa kuidun lisäksi ommel. Työtavalla ja materiaaleilla on yhteyksiä myös paperinvalmistukseen ja kuvanveistoon. Kehittämäni tekniikan voisi siis sanoa sijoittuvan maalauksen, kuvanveiston, grafiikan ja tekstiilin kohtaamispisteeseen.

Teosten materiaalit ja tekotapa on hauraasta ulkonäöstään huolimatta yhtä kestäviä kuin esim. maalaukset ja keveytensä ansiosta niitä on helppo ripustaa ja pitää esillä myös ilman kehyksiä.
Näytä biografia

Ajankohtaista

uutisiani luettavissa osoitteessa www.raijajokinen.wordpress.com

Bio

Raija Jokinen
Koulutus:
-taiteen maisteri 1990 (TaiK)
-kutoja 1982 (Vihdin Kotiteollisuuskoulu)

Työskentely:
-teoksia esillä n 200 koti- ja ulkom. näyttelyssä vsta 1990
- 17 yksityisnäyttelyä
- 22 teosta julkisissa ja yritysten tiloissa
- 1 kirkkollinen tekstiilikokonaisuus
- 6 ulkomaista kunniamainintaa / palkintoa
- 2 kotimaista palkintoa
- luottamustehtäviä, toimikuntia, työryhmiä mm. Ornamossa, ETN:ssä
- luentoja koti- ja ulkomailla
- työpajoja, lisäopintoja
- lopputyöarviointeja, artikkeleita tekstiilitaiteesta
- suunnittelu- ja opetustehtäviä

Koko cv nähtävissä osoitteessa:
www.raijajokinen.fi/raija_cv.pdf