Raimo Törhönen

Perustiedot

s. 1960, Hyvinkää
Kuvataiteilija
Asuinpaikka: Oulu

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050 380 6575

Oma esittely

Olen maalari, enimmäkseen. Tuotantooni kuuluu myös piirroksia, esinekoosteita ja installaatioita.
Mahdollisen sanottavani, sisällön, uskon löytyvän töistäni. En osaa enkä halua sitä kirjallisesti täsmentää.

Omalta kohdaltani ajattelen taiteilijan tehtävän kolmijakoisena.
Ensinnä taiteilijan tulee herkistää itseään kuvallisille viesteille ja ideoille, luottaa niiden merkitykseen yrittämättä älyllistää. Näitä kuvia pitää työprosessin aikana tiivistää oleelliseen, jalostaa ja pyrkiä tuomaan ne valmiissa työssä esiin, selittämättä.

Toinen tekijä on taito. Taiteilijan pitää jatkuvasti pyrkiä kehittämään valitsemansa välineen hallintaa, omaa osaamistaan, ja syventää ymmärrystään taiteesta. Tekninen suorittaminen, osaaminen, ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan väline.

Kolmas osa on itse työ, johon tulisi suhtautua aina nöyrästi ja itselleen rehellisenä. Kuvallinen idea, lähtökohta, tulee todeksi työprosessin kautta. Samalla idea voi joko kirkastua, selkiytyä, tai sitten muuttua jopa kokonaan toiseksi. Oleellista on seurata omaa vaistoaan, olla rohkea ja rehellinen, antautumatta selittelemään. Joko työ toimii, sanoo jotakin, tai se on hylättävä. Alettava alusta.
Mikäli valmis työ tuntuu rehelliseltä ja aidolta, puhuttelee tekijäänsä, on mahdollista että näin tapahtuu muidenkin kohdalla.

Nämä periaatteet koskevat omaa työtäni, niitä pyrin itse noudattamaan. Uskon, että hyvää ja arvokasta taidetta syntyy muistakin lähtökohdista, muillakin periaatteilla, nämä ovat minun
Jokainen taiteilija joutuu hakemaan oman totuutensa.

Ajankohtaista

2019
7. - 30. 6.
Maalauksia, yksityisnäyttely, galleria Harmaja, Oulu