Riikka Mäkikoskela

Perustiedot

s. 1975, Oulu
Kuvanveistäjä
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Kuvataiteellisen työskentelyni lähtökohdat ovat kulttuurisia mutta lähestymistapani fyysisiä ja materiaalisia. Alkuun minut yleensä sysää tunne epävarmuudesta, liikkeestä tai muutoksesta, jota lähden konkreettisesti pohtimaan. Etsin vaihtoehtoisia tapoja olla, toimia ja ajatella, eli vastauksia elämän ja olemassaolon peruskysymyksiin omasta perspektiivistäni toisten ympäröimänä. Näkökulmani on Pohjois-Suomessa syntyneen ja kasvaneet naisen, joka on naimisissa ja saanut lapsensa keskimääräistä nuorempana kuin sukupolvensa. Koen, että elämää ja kokemustamme siitä on mahdotonta pysäyttää kaksiulotteiseksi. Tämän vuoksi olen kuvanveistäjä.

Materiaalin ja sen työstötavan valinta ovat minulle tärkeitä, sillä molemmilla voin viitata eri aikoina syntyneisiin merkityksiin, tottumuksiimme ja tapoihimme. Työskentelymateriaalini vaihtelevatkin perinteisistä kuvanveiston materiaaleista jokapäiväisiin, arkisiin. Nautin käsillä tekemisestä sekä aistisesta keskustelusta syntymässä olevien teosteni kanssa.

Olen kiinnostunut ihmisten muovaamasta maailmasta ja konkreettisista kokemuksistamme tietyssä ajassa ja paikassa. Vaikka emme voi koskaan palata takaisin tiettyyn – jo kokemaamme – hetkeen, aika tuntuu sykliseltä: nykyhetki koostuu myös menneestä sekä tulevan suunnittelusta. Tämä tuo muistot osaksi työskentelyäni. Ajalliset tapahtumat sekoittuvat riemunkirjavasti, kun elämä vierii hetkestä toiseen omalla painollaan. Miten asiat järjestäytyvätkään kolmiulotteisessa todellisuudessa, jos ne voivat asettua muutenkin kuin vaakasuoralle, lineaariselle, litteälle viivalle?

Kuvataiteellinen työskentely on minulle ensisijaisesti toimintaa, jossa ajattelen tekemällä. Koen tarttuvani aineelliseen, kolmiulotteiseen, käsillä olevaan hetkeen. Suunnitelmien sijaan haluan antaa intuitiolle sekä löytämisen riemulle mahdollisimman paljon tilaa työskentelyvaiheessa. Se on konkretiaa; tunnen eläväni.