Minttu Saarinen

Perustiedot

s. 1987, Hattula
Kuvataiteilija, Taidemaalari
Asuinpaikka: Hämeenlinna

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358449917714

Oma esittely

Maalauksissa teokseni saavat sisältönsä ihmisten käyttäytymisestä ja kultttuurien vaikutuksesta käyttäytymiseen ja kommunikointiin. Osa kuva-aiheista tulee luonnon kiertokulusta ja vuodenaikojen vaihtelun tuomista muutoksista ympäristössä. sisällöltään teokset ovat symbolisia ja kuvaavat usein ihmisen henkistä transformaatiota.

Teokset ovat usein sarjallisia ja käsittelevät eilaisia yhteiskunnallisia aiheita kuten naisen asemaa, vapautta eri muodoissa, elämänlaatua sekä sukupuolisuutta ja ympäristön luomia paineita ja vaatimuksia näihin liittyen.

Teen myös performanssitaidetta, jonka lähtökohtana on tiedostamattomat käyttäytymismallit sekä taiteilijan asema yhteiskunnassa. mm. luentoperformanssihahmo Kaija Vuolas esittelee nykytaidetta karvaaseen sävyyn kuulemiani ennakkoluuloja ja halveksivia kommentteja hyväksi käyttäen.

Olen käyttänyt kasvomallipiirustuksia yhdistettynä abstraktiin maalaukseen sillä kiinnostukseni ihmiskasvoihin ja niiden merkitykseen on kiehtonut minua. Teen myös modernia muotokuvaa käyttäen piirustusta eri tekniikoin yhdistettynä abstraktiin taustaan.