Jaana Saario

Perustiedot

s. 1974, Salo
Kuvataiteilija
Asuinpaikka: Salo

Yhteystiedot

Oma esittely

Jaana Saario

Teokseni tarkkailevat usein arkielämäni tapahtumia, näkymiä ja ajatuksia. Rakennan mielikuvia, värejä, hahmoja ja tekstejä kerroksellisesti. Ajan ja paikan hämärtyminen ja sekoittuminen mielikuvissa, muistin ja tunteen nyansseissa näkyy usein teoksissani.

Ajattelen maalauksiani arkisena horisonttina, johon kokemukset, havainnot ja arjen sattumat painautuvat ja tallentuvat. Mikä tahansa kohta horisontista on tarkastelun arvoinen, ja yhtenäisenä jatkumona se antaa mielikuvan yhden ihmisen toisaalta satunnaisesta, toisaalta hänen suuntautumisensa mukaisesti havaitusta maailmastaan.

Taiteellispainotteinen väitöstutkimukseni Taideteollisesta korkeakoulusta valmistui syksyllä 2010. Väitöskirjani Teoksen synty; kuvataiteellista prosessia sanallistamassa tutkii ja sanallistaa kuvataiteellisen prosessin luonnetta.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Wiurilan Kesä

www.wiurilankesa.fi

https://www.facebook.com/wiurilankesa/

Bio

Jaana Saario (s. 18.01.1974 Salo) on kuvataiteilijana ja taideopettajana työskentelevä Taiteen tohtori (Aalto-yliopisto 2010).

Saario on kiinnostunut arkisesta kokemusmaailmasta ja merkitysten muodostumisen prosessista toisaalta taiteen tekemisessä filosofisesti ja toisaalta visuaalisesti hänen omien sekateknisten teostensa teemoina.