Tapani Tamminen

Perustiedot

s. 1937, Helsinki
Taidemaalari

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +358 50 4016 345

Ajankohtaista

Seuraava näyttely
kahden muun taidemaalarin kanssa

SOIVA KUVA
13.9.2013–12.1.2014
Rovaniemen taidemuseo
Korundi

Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniem
Puhelin 016 3222822

Näyttelyn kuraattorin professori, arkktitehti Juhani Pallasmaan lausumaa näyttelystä:

"Ajatus visuaalisten taiteiden synteesistä oli keskeinen modernismin syntyvaiheessa De Stijl -ryhmän, Bauhaus-koulun ja venäläisen konstruktivismin pyrkimyksissä. Musiikin ja visuaalisten taiteiden yhteykistä ja vuorovaikutuksista on ajoittain kirjoitettu melko paljonkin ja teemasta on viime vuosina ulkomailla esitetty hienoja näyttelyjäkin.

Tarkastelun kohteina ovat yleensä olleet molemminpuoliset innoituksen lähteet ja suoranainen kuvataiteen musiikillinen tai musiikin kuvataiteellinen tematiikka. Vaikka Suomessakin musiikki on ollut monille kuvataiteilijoille tärkeä lähtökohta, kuten Otto Mäkilälle, Birger Carlstedtille, Sam Vannille ja Lars-Gunnar Nordströmille, ei musiikin ja maalaustaiteen yhteys ole sanottavasti ollut esillä kotimaisessa näyttelytoiminnassa tai taidekeskustelussa. Mainituilla suomalaisilla taiteilijoilla ei sitä paitsi ole ollut ammatillista suhdetta musiikkiin.

Tapani Tamminen ja Tapio Lötjönen kuuluvat niihin harvoihin suomalaisiin taiteilijoihin, joilla on sekä ammatillinen muusikkotausta että kuvataiteellinen koulutus
[...] Omien teostensa esillepanon ohella taiteiljapari on kutsunut näyttelyyn Juan Antonio Muron [...]".

Näyttelystä jukaistaan myös teos SOIVA KUVA, jossa kirjoittaja-tutkijat Harals Arnkil ja Minna Pöllänen ovat paneutuneet kuvataiteen ja musiikin synestesiaan hienoissa esseissään.

Kirja on käännetty myös englanniksi.