Timo Vuorikoski

Perustiedot

s. 1945, Helsinki
Taidemaalari
Asuinpaikka: Tampere

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 0407447652

Oma esittely

Vuonna 1957, ollessani 12-vuotias, päätin että minusta tulee taidemaalari.

Vuonna 1958 pääsin erikoisluvalla piirtämään ja maalaamaan Helsingin Työväenopistoon taidemaalari Onni Ojan johdolla. Tultuani ylioppilaaksi keväällä 1963 aloitin samana syksynä Suomen Taideakatemian koulun koeluokan Erkki Koposen oppilaana ja seuraavana talvena jatkoin piirustusluokalla Tapani Jokelan ohjauksessa. Varsin pian tutustuin Tuomas von Boehmiin ja hänen kauttaan Tapani Raittilaan, Aarre Heinoseen ja Olavi Valavuoreen. Ymmärsin, että muotokuvamaalaus oli maalaustaiteen lajeista hienointa. Mutta voidakseen olla ammatinsa hallitseva muotokuvamaalari, täytyy maalata koko ajan myös maisemia, asetelmia ja vapaita henkilötutkielmia. Ja että taide on taidetta. Ja että tärkeintä on "taiteellinen hahmotus", oli aihe mikä tahansa.

Vasta myöhemmin minulle valkeni, että Tuomas von Boehmin suosikki-ilmaus taiteellinen hahmotus tarkoittaa suunnilleen samaa asiaa kuin amerikkalaisen taideteoreetikon Monroe C. Beardsleyn käyttämä termi "intensiteetti". Ymmärsin myös, että muotokuvassa "näköisyys" voidaan saavuttaa kättä ja silmää harjoittamalla ja sen lisäksi käyttämällä tarvittaessa kaikkia mahdollisia apuneuvoja, niin kuin kautta historian on tehty.

Muotokuvamaalauksessa modernismin diskurssiin kuuluvan taiteellisen hahmotuksen ja intensiteetin ohella välttämätöntä kuitenkin on taiteilijan pysyvä elävä kiinnostus representaatiota ja ekvivalenssia kohtaan sekä decorumin periaatteen sisäistäminen. Ja ennen muuta se, että päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen jaksaa ja haluaa keskittää energiansa öljyvärein maalattavaan illuusioon yksilöllisestä ainutkertaisesta ihmisestä tälle luonnollisessa ja valaistuksellisesti oikeassa ympäristössä.

Muotokuvamaalaus liittyy ihmisen kuvaamisen ja mallin yhteiskunnallisen aseman tulkinnan pitkään taidehistorialliseen traditioon, joka edellyttää, että maalaus on kaikkien muiden näköisyyksien ohella myös muotokuvan näköinen. Sellaisena muotokuvamaalaus sijoittuu kiusallisella tavalla nykytaiteen valtadiskurssin ulkopuolelle, mihin taas perustuu muotokuvamaalauksen ja nykytaiteen problemaattinen suhde.
Näytä biografia

Ajankohtaista

http://www.muotokuvamaalari.fi/

Bio

Timo Vuorikoski on suomalainen taidemaalari ja graafikko, joka on erikoistunut virallisiin tilausmuotokuviin. Niiden ohessa hänen tuotantoonsa kuuluu asetelmia, maisemia ja vapaita henkilötutkielmia.

Vuorikoski syntyi Helsingissä 1945 ja opiskeli Suomen Taideakatemian koulussa Helsingissä vuosina 1963-1965 ja 1969-1971. Taideakatemian koulun ohessa Vuorikoski opiskeli taidehistoriaa Helsingin yliopistossa ja toimi Helsingin Yliopiston taidehistoarian laitoksen assistenttina vuosina 1967-1978. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Helsingissä Vuorikoski piti 1973 ja samana vuonna hänestä tuli Suomen Taiteilijaseuran ja Suomen Taidemaalariliiton jäsen. Helsingin yliopistossa tapahtuneen opetus- ja tutkimustyön ohessa Vuorikoski piti säännöllisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistui yhteisnäyttelyihin ja hän toimi myös taidekriitikkona.

Tutkimustyössään Vuorikoski keskittyi ranskalaisen jälki-impressionismin ja fauvismin vaikutukseen suomalaisessa 1900-luvun alun taiteessa. Aihetta käsitellyt väitöskirjatyö jäi kuitenkin kesken, kun Vuorikoski kutsuttiin Tampereelle perustetun uuden modernin taiteen museon, Sara Hildénin taidemuseon johtajaksi syksyllä 1978. Tässä virassa hän toimi 28 vuotta, vuoteen 2006 saakka.

Museonjohtajan virkatyönsä ohessa Vuorikoski piti jatkuvasti yksityisnäyttelyitä parin vuoden välein sekä Helsingissä että Tampereella. Suomen Tasavallan presidentti myönsi Timo Vuorikoskelle professorin arvonimen vuonna 1996. Vuonna 1981 julkaistiin Vuorikosken toimittama Muotokuva-niminen kirja. Siihen hän laati artikkelin, joka käsitteli muotokuvamaalauksen problematiikkaa käyttäen esimerkkinä suomalaisen muotokuvamaalarin Tapani Raittilan teosta. Hän myös kirjoitti yhdessä konservaattori Veikko Kiljusen kanssa taidemaalarin materiaaliopin, joka on keskeisiä suomenkileisiä alan oppikirjoja.

Tampereelle siirryttyään 1978 Vuorikoski alkoi entistä enemmän keskittyä virallisten tilausmuotokuvien maalaamiseen. Tätä aihepiiriä hänellä oli mahdollisuus lukuisilla ulkomaille suuntautuneilla työmatkoillaan perusteellisesti opiskella eri maiden taidemuseoissa.