Tuomo Lukkari

Perustiedot

Kuvataiteilija, Taidemaalari

Yhteystiedot

Oma esittely

Kuvat töistäni Teoskuvissa olen ryhmitellyt vaiheisiin, joita taiteellisen työskentelyni aikana on ollut, ja joiden nimeämisessä pyrin myös aikajaksotukseen.

(Suluissa olevat numerot tarkoittavat kuvarivien määrää):

1.Informalistiset maalaukset (2)

2. Rakenteelliset maalaukset ja veistokset, johon kuuluvat
a) Enkelikuvat (2)
b) Muita sarjoja edustavat (2)
c) Puu-aiheiset rakenteelliset teokset (3)

(Puuaiheisten rakenteellisten töiden kahdella viimeisellä teoksella, jotka eivät kuulu puuaiheisiin, aloitin koko rakenteellisen kauden, jolloin "Kello raksutti" ja "Mennyttä aikaa" teosten oikea paikka olisi ennen enkeleitä.)

3. Illusoriset maalaukset, joissa pyrin maalaamalla saamaan kolmiulotteisen vaikutelman, ja johon kuuluvat:
a) kangassommitelmat (2)
b) kiviaiheiset maalaukset (1)

4. Metsäaiheiset rakenteelliset maalaukset (3)

5. Realismiin pohjautuvat, ihmisen elämään liittyvät maalaukset (2)


Mainituista kausista on myös olemassa taidekirja Tuomo Lukkari, retrospektio (ISB 952-91-6921-3).

Edellisten kausien jälkeen olen viime vuosina maalannut kaksi sarjaa, joitten työt pohjautuvat aihemaailmaltaan kirjallisuuteen.

Ensimmäisestä sarjasta on tehty kuvateos: Tuomo Lukkari, Maalauksia Eino Leinon Helkavirsistä (ISBN 978-952-92-0622-3).
Siihen kuuluvia teoksia voi katsella myös osoitteessa:
http://tuomolukkari.blogspot.com/

Toisen sarjan teoksista on kuvateos Requiem (ISBN 978-952-92-8181-7 ).
Sen aiheet ovat maailmankirjallisuudesta ja perustuvat Uuden testamentin tapahtumiin.
Siitä on nettisivusto tekeillä ja linkki siihen tulee nähtäväksi sen valmistuttua.

Huom.
Teoskuvat suurenevat niitä klikkaamalla.
Näytä biografia

Ajankohtaista

Teoskuvissa olevissa töissäni, monissa niistä, on yhteisenä tekijänä pyrkimys kolmiulotteisuuteen, joko rakenteellisten tai illusoristen menetelmien avulla. Ilmiö, jonka alitajuinen merkitys voi olla päästä lähemmäksi katsojaa.
- Toisaalta sama pyrkimys lähelle, on kaikissa maalauksissa, sillä aihe ja sen toteuttaminen johtavat pohdintaan, kuinka lähelle voi päästä sitä mielikuvaa, joka työtä aloittaessa on mielessä välähdellyt.

Artist’s Statement osiossa - johon pääsee sitä klikkaamalla- nimeän kaudet ja vaiheet niihin sisältyvine sarjoineen, joita työskentelyssäni on vuosien mittaan ollut.

Teoskuvissa on esimerkkejä eri kausista siten, että kaikkein varhaisimmasta vaiheesta, informalistisista maalauksista, valitut esimerkit ovat kahdella ensimmäisellä teosrivillä.
Siitä eteenpäin kaudet ja vaiheet etenevät esimerkkeineen pääasiassa 2-3 kuvarivin vauhtia.
Ne noudattavat summittaisesti Artist's Statement osiossa esittämiäni tähänastisen työskentelyni vaiheita.

Tällä hetkellä uudempia töitäni, Eino Leinon Helkavirsien innoittama tekemiäni maalauksia, on nähtävissä osoitteessa http://tuomolukkari.blogspot.com/

Lisää kuva-albumeja viimeisimmistä töistäni on tekeillä.

Bio

Tuomo Lukkarin retrospektio- taidekirjan esipuhe:


ALUKSI

Tuomo Lukkarin opin tuntemaan kootessamme Muovi-Pop, partaradikaalien paluu näyttelyä. Osaan hänen tuotantoaan olin tutustunut vuosien varrella. Poptaide, enkelit, kuuset ja Kainuun lumiset metsät olivat tiedossani, mutta Tuomon pitkän uran monipuolisuus on valjennut minulle vasta nyt.

Ominaiseen tapaansa Tuomo sanoo tehneensä vain sitä, mitä muutkin. Todellisuudessa kyseessä on hänen kykynsä seurata ja poimia ajasta olennainen, kiteyttää siitä oman näköinen, selvästi muista erottuva tapa nähdä ja tehdä.

Sellaiset teokset kuin Väsyneet sankarit muovista prässättyine työsaappaineen saattavat noudattaa ulkoisesti poptaiteen kieltä, mutta popille ominainen kepeä pinnallisuus siitä puuttuu. Väsyneet sankarit on edelleen ajankohtainen muistomerkki autioituville kylille ja niiden asukkaille.

Tuomo Lukkarin lokeroiminen jonkin tyylisuunnan, saatikka "partaradikalismin" otsikon alle on harhaanjohtavaa ja yksioikoista. Hänestä puuttuvat kaikki taiteilijan pinnalliset elkeet ja äänekäs julistaminen. Tuomo Lukkarin taide on hänen näköistään, syvästi inhimillistä ajasta ja paikasta riippumatta.


Heikki Aranne
Kajaanin taidemuseon johtaja