Ulla Remes

Perustiedot

s. 1970, Kuopio
Kuvataiteilija, Yhteisötaiteilija
Asuinpaikka: Kuopio

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 50 91 777 52

Oma esittely

Ulla Remes on kuvataiteilijana vahva koloristi. Väri ja siihen latautunut tunne ovat merkityksellisiä hänen intensiivisissa, energisissa teoksissaan. 

Hän ottaa vaikutteensa usein ensin luonnosta ja abstrahoi teoksen maalatessaan. Tekniikkana hän käyttää sekatekniikkaa, jossa hän käsittelee vesiliukoisia värejä hyödyntäen ohuen ja paksun, herkän ja vahvan, heikon ja kestävän intensiivistä vuoropuhelua.

Tekniikalla on hänelle elämää kuvaava merkitys: koko elämä on suhteita ja vuorovaikutusta, koko elämä on toiseuden läsnäoloa, koko elämä on tasapainottelua erilaisten yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden välillä samaan aikaan harmoniaan pyrkien. Ulla Remeksen teemat ovat siten usein ihmisyyteen liittyviä, vaikka suoraan ihmistä hän ei kuvaakaan. Samaan aikaan mukana on usein yhteiskunnallinen viesti, Remeksen työskentely on monikerroksista ja usein myös osallistavaa.
   
Maalaukset voivat olla paperille tai kankaalle tehtyjä, ja niihin tulevat voimakkaasti läpi hetken valoon sitoutuneen ympäristön lisäksi kokemukset ja tunteet juuri siitä hetkestä, jolloin maalausta työstetään. Siten Remeksen teoksissa näkyy erityisen hyvin jatkumo ja sidonnaisuus elämäntilanteeseen, aikaan ja paikkaan sekä tietysti käsiteltävänä olevaan teemaan. 

Ympäristön vaikutus näkyy erityisesti Remeksen residenssijaksojen maalauksissa. Hän on vuodesta 2010 alkaen joka vuosi työskennellyt kuukauden tai kaksi kansainvälisissä residensseissä, mm. Suomen Ateenan-instituutin kuvataiteilijaresidensseissä 2017, 2018 ja 2019. Aiempaa kansainvälistä residenssikokemusta hänellä on Taiteen edistämiskeskuksen residensseistä Arenys de Marista Espanjasta ja Materasta Italiasta, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön residensseistä Marbellasta Espanjasta ja Grassinasta Firenzestä Italiasta.


Näytä biografia

Ajankohtaista

2019 ja 2020 työskentelyni keskittyy suomalaiseen luontoon ja ympäristöön:

https://yle.fi/uutiset/3-11240422?fbclid=IwAR2aOZil9yQFRSVu5DEz1zsJNuWYayy1ofFn1zicO3U5Xa3t-W-YsP0OxfE

Samalla jatkan Punainen lanka -kokonaisuuden loppuunsaattamista: projektia on tehty parin viimeisen vuoden aikana Jordaniassa, Israelissa, Unkarissa ja Kreikassa.

Tulossa: kesällä 2020 Kuopion Luovien alojen keskus Myllyn ryhmänäyttely Kuopion Apajassa

Heinäkuussa 2020 Iisalmessa Kivikoululla ryhmänäyttely

Elokuussa 2020 yksityisnäyttely Viron Viljandin Sakala Galleriassa

Elokuussa 2021 yksityisnäyttely Yrjö Liipolan taidemuseossa Kaskessa

 

 

 

 

Bio

Ulla Remes syntyi Pielavedellä, asui sen jälkeen kymmenen vuotta Helsingissä ja toimii ja vaikuttaa nykyään Kuopiossa. Hän on ollut naimisissa yli 30 vuotta ja on neljän nuoren aikuisen äiti ja kolmen lapsenlapsen mummu.

Ulla Remes, s. 1970, kirjoitti ylioppilaaksi Pielaveden lukiosta 1989. Helsingin yliopistossa hän opiskeli teologiaa, uskontotiedettä ja kasvatustiedettä ja valmistui teologian maisteriksi 1998. Hän opiskeli myös Taideteollisen korkeakoulun kuvataiteen aineopintoja ja hajaopintoja Vapaassa Taidekoulussa ja Helsingin yliopiston piirustussalilla. Myöhemmin hän on opiskellut vuoden journalismia Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa, kulttuurin- ja sisällöntuotantoa Sibelius-Akatemian järjestämänä, kulttuurimatkailuntuotantoa Visit Finlandin valmentamana ja viimeisimmäksi yhteiskuntatieteitä jatkotutkimustaan varten Itä-Suomen yliopistossa.

Ulla Remeksellä on 1989 alkanut yli kahdenkymmenen vuoden ammattilaisura takana. Hän on pitänyt yli 30 yksityisnäyttelyä ja osallistunut samaan määrään yhteis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on nähty yhteis- ja ryhmänäyttelyissä mm. Japanissa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Kreikassa, Iso-Britanniassa, Virossa, Unkarissa, Espanjassa ja Portugalissa ja niitä on monissa julkisissa kokoelmissa. Taidemuseoissa hänellä on ollut kolme sooloa: Jyväskylän taidemuseossa, Eemil Halosen taidemuseossa ja Varkauden taidemuseossa.

Kuopiolainen Ulla Remes on mukana Kuopion Luovien alojen keskus Myllyn ja Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan toiminnassa.

Ulla Remes toimii myös yhteisötaiteilijana. Vuodesta 2005 lähtien hän on toteuttanut hyvin erilaisia projekteja useiden eri toimijoiden kanssa, mm. Suomen Akatemian ja Kuopion taidemuseon ja kaupungin kanssa. Hän on Tero Annanollin kanssa ollut yhteisötaiteella mukana Kansallisteatterin Globen Uupuneet -kiertueella, Turun kulttuuripääkaupunkihankkeessa, Helsingin Designjuhlavuoden hankkeessa (mukana myös Kaisa Salmi), valtakunnallisilla Kirkkopäivillä Kouvolassa ja Helsingin taiteiden yössä. Remes on aloittanut väitöskirjan taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksista työelämän kontekstissa.

Remes toimii myös perustamansa Tuntumenetelmä oy:n toimitusjohtajana. Tuntumenetelmän hän kehitti oman työskentelynsä tueksi, ihmisen henkilökohtaisesti tai vertaisryhmässä kohtaamisen menetelmäksi vuonna 2002. Siinä viedään taidetta uusille käyttöalueille, uusiin yhteyksiin, ja haetaan taiteesta tukea tunneilmaisuun, etsitään tunteita tutuksi. Yritys on tällä hetkellä orientoitunut työyhteisöjen tunnemenestystaitojen kouluttamiseen: tunnemenestys on Tuntumenetelmän kehittämä käsite, jonka avulla päästään eteenpäin tilanteesta kuin tilanteesta.