Ulla Remes

Perustiedot

s. 1970, Kuopio
Kuvataiteilija, Yhteisötaiteilija
Asuinpaikka: Kuopio

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 50 91 777 52

Oma esittely

Ulla Remes on kuvataiteilijana vahva koloristi. Väri ja siihen latautunut tunne ovat merkityksellisiä hänen intensiivisissa, energisissa teoksissaan. 

Hän ottaa vaikutteensa usein ensin luonnosta ja abstrahoi teoksen maalatessaan. Tekniikkana hän käyttää sekatekniikkaa, jossa hän käsittelee vesiliukoisia värejä hyödyntäen ohuen ja paksun, herkän ja vahvan, heikon ja kestävän intensiivistä vuoropuhelua.

Tekniikalla on hänelle elämää kuvaava merkitys: koko elämä on suhteita ja vuorovaikutusta, koko elämä on toiseuden läsnäoloa, koko elämä on tasapainottelua erilaisten yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden välillä samaan aikaan harmoniaan pyrkien. Ulla Remeksen teemat ovat siten usein ihmisyyteen liittyviä, vaikka suoraan ihmistä hän ei kuvaakaan. Samaan aikaan mukana on usein yhteiskunnallinen viesti, Remeksen työskentely on monikerroksista ja usein myös osallistavaa.
   
Maalaukset voivat olla paperille tai kankaalle tehtyjä, ja niihin tulevat voimakkaasti läpi hetken valoon sitoutuneen ympäristön lisäksi kokemukset ja tunteet juuri siitä hetkestä, jolloin maalausta työstetään. Siten Remeksen teoksissa näkyy erityisen hyvin jatkumo ja sidonnaisuus elämäntilanteeseen, aikaan ja paikkaan sekä tietysti käsiteltävänä olevaan teemaan. 

Ympäristön vaikutus näkyy erityisesti Remeksen residenssijaksojen maalauksissa. Hän on vuodesta 2010 alkaen joka vuosi työskennellyt kuukauden tai kaksi kansainvälisissä residensseissä, mm. Suomen Ateenan-instituutin kuvataiteilijaresidensseissä 2017, 2018 ja 2019. Aiempaa kansainvälistä residenssikokemusta hänellä on Taiteen edistämiskeskuksen residensseistä Arenys de Marista Espanjasta ja Materasta Italiasta, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön residensseistä Marbellasta Espanjasta ja Grassinasta Firenzestä Italiasta.


Näytä biografia

Ajankohtaista

TYTTÖ JA KYYHKY -NÄYTTELY ESILLÄ YRJÖ LIIPOLAN TAIDEMUSEOSSA 11.7. saakka

Parhaillaan meneillään olevassa Yrjö Liipolan juhlanäyttelyssä Ulla Remeksen koloristiset maalaukset ja julkisista monumenteistaan tunnetun Yrjö Liipolan eläinveistokset käyvät vuoropuhelua. Tyttö ja kyyhky -näyttely on esillä 11.7.2021 saakka Yrjö Liipolan taidemuseossa, Museotie 1, Koski TL.

Maalaukset etsivät kosketuspintaa sortovuodet ja maailmansodat kokeneen Yrjö Liipolan elämänvaiheisiin, tunteisiin keskittyvän taiteilijan näkökulmana on myötätunto. Mukana on myös Unkarissa maalattuja teoksia, Ulla Remes on työskennellyt Unkarissa kahdesti ja hänen teoksiaan on ollut siellä viidesti esillä.

Muutoin Remeksen työskentely keskittyy ihmisen tunteiden ja luonnon, ympäristön teemoihin yhtä hyvin kuin yhteiskunnallisiin asioihin. :

https://yle.fi/uutiset/3-11240422?fbclid=IwAR2aOZil9yQFRSVu5DEz1zsJNuWYayy1ofFn1zicO3U5Xa3t-W-YsP0OxfE

Samalla jatkuu Punainen lanka -kokonaisuuden loppuunsaattaminen: projektia on tehty muutaman vuoden aikana Jordaniassa, Israelissa, Unkarissa ja Kreikassa. Uusin vaihe toteutui Kuopiossa ihmisten elämäntarinoiden punaisen langan kautta talvella 2020-2021.

Tulossa:

  • heinäkuussa 2021 Helsingin Tuomiokirkon Kryptaan Pyhä-näyttely yhdessä Elina Merenmiehen, Mikko Paakkolan, Henry Wuorila-Stenbergin ja Ola Kolehmaisen kanssa

  • elokuussa 2021 yksityisnäyttely Kuopiossa Kauppakeskus Apajan näyttelytilassa

  • lokakuussa Luovien alojen yhdistys Myllyn taiteilijoiden ryhmänäyttely Varkaudessa

  • elokuussa 2022 yksityisnäyttely Viron Viljandin Sakala Galleriassa

  • syksyllä 2022 ryhmänäyttely Kemin taidemuseossa yhdessä Tuomas Korkalon, Jouko Alapartasen, Mika Vesalahden ja Anna-Maija Rissasen kanssa

Bio

Ulla Remes syntyi ja kasvoi Pielavedellä, asui opintojen myötä sen jälkeen kymmenen vuotta Helsingissä ja toimii ja vaikuttaa nykyään Kuopiossa. Hän on ollut naimisissa yli 30 vuotta, neljä lasta ovat jo aikuisia ja lapsenlapsia on kolme.

Ulla Remes, s. 1970, kirjoitti ylioppilaaksi Pielaveden lukiosta 1989. Helsingin yliopistossa hän opiskeli teologiaa, uskontotiedettä ja kasvatustiedettä ja valmistui teologian maisteriksi 1998. Hän opiskeli myös Taideteollisen korkeakoulun kuvataiteen aineopintoja ja hajaopintoja Vapaassa Taidekoulussa ja Helsingin yliopiston piirustussalilla. Myöhemmin hän on opiskellut vuoden journalismia Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa, kulttuurin- ja sisällöntuotantoa Sibelius-Akatemian järjestämänä, kulttuurimatkailuntuotantoa Visit Finlandin valmentamana ja viimeisimmäksi yhteiskuntatieteitä jatkotutkimustaan varten Itä-Suomen yliopistossa.

Ulla Remeksellä on 1999 alkanut yli kahdenkymmenen vuoden ammattilaisura takana. Hän on pitänyt yli 30 yksityisnäyttelyä ja osallistunut samaan määrään yhteis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on nähty yhteis- ja ryhmänäyttelyissä mm. Japanissa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Kreikassa, Iso-Britanniassa, Virossa, Unkarissa, Espanjassa ja Portugalissa ja niitä on monissa julkisissa kokoelmissa.

Taidemuseoissa hänellä on ollut kolme sooloa: Jyväskylän taidemuseossa, Eemil Halosen taidemuseossa ja Varkauden taidemuseossa.

Kuopiolainen Ulla Remes on mukana Luovien alojen yhdistys Myllyn, Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan ja Kulttuuriseura Pielisen Lumo ry:n toiminnassa, hän on myös näiden hallituksissa mukana.

Ulla Remes toimii myös yhteisötaiteilijana. Vuodesta 2005 lähtien hän on toteuttanut hyvin erilaisia projekteja useiden eri toimijoiden kanssa, mm. Suomen Akatemian ja Kuopion taidemuseon ja kaupungin kanssa. Hän on Tero Annanollin kanssa ollut yhteisötaiteella mukana Kansallisteatterin Globen Uupuneet -kiertueella, Turun kulttuuripääkaupunkihankkeessa, Helsingin Designjuhlavuoden hankkeessa (mukana myös Kaisa Salmi), valtakunnallisilla Kirkkopäivillä Kouvolassa ja Helsingin taiteiden yössä. Remes on aloittanut väitöskirjan taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksista työelämän kontekstissa.

Remes toimii myös perustamansa Tuntumenetelmä oy:n toimitusjohtajana. Tuntumenetelmän hän kehitti oman työskentelynsä tueksi, ihmisen henkilökohtaisesti tai vertaisryhmässä kohtaamisen menetelmäksi vuonna 2002. Siinä viedään taidetta uusille käyttöalueille, uusiin yhteyksiin, ja haetaan taiteesta tukea tunneilmaisuun, etsitään tunteita tutuksi. Yritys on tällä hetkellä orientoitunut työyhteisöjen tunnemenestystaitojen kouluttamiseen: tunnemenestys on Tuntumenetelmän kehittämä käsite, jonka avulla päästään eteenpäin tilanteesta kuin tilanteesta.