Ursula Kianto

Perustiedot

s. 1942, Helsinki
Taidemaalari
Asuinpaikka: Helsinki

Yhteystiedot

Oma esittely

Maalaus tulee

Maalaaminen on minulle ilo ja sattumanvarainen leikki, mutta myös intohimo ja pakko.
Työni syntyvät monista värikerroksista spontaanisti ja suurelta osalta alitajuisin valinnoin.
Väri on minulle voimakkain ja merkityksellisin tekijä. Muiden maalauksen elementtien on mukauduttava siihen. Värien runous ja kertoma syrjäyttää esittävyydenkin.
Abstraktiudesta huolimatta maalaus sisältää ikäänkuin tiiviin koosteen senhetkisistä tunnetiloista ja vaikutelmista.
Näytä biografia

Bio

Taidemaalari Ursula Kianto asuu Helsingissä ja on suorittanut taideopintonsa vuosina 1985-1989 Vapaan Taidekoulun ammatillisella linjalla, Sen jälkeen on jatkunut tiivis näyttelytoiminta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, usein taidemaalariaviopuolison Tapio Lötjösen kanssa.
Ursula Kianto kertoo: Maalaaminen on minulle intohimo, alitajuinen matka jonnekin ja jossakin.Maalausteni lähtökohta on yhteys luontoon. Värien kerrostumiin sisältyy aika, muutos ja kaiken virtaaminen.