Loading…

Elle se sentait profondément honteuse (D-Hat)

Eeva-Mari Haikala
Elle se sentait profondément honteuse (2013) on valokuva- ja videoperformanssisarja, joka on yritys vastata kysymykseen, milloin taideteoksen yhteydessä voi puhua performanssista, milloin taas kyse on puhtaasta valokuva- tai videoteoksesta. Haikalan teokset ehdottavat, että voimme viitata performanssiin esimerkiksi silloin, kun taiteilijan läsnäolo, hänen kehonsa ja hänen kokemuksensa ovat oleellinen osa valokuva- tai videoteosta.Super8-filmille kuvatussa uudessa Elle se sentait profondément honteuse –sarjassa (Hän tunsi syvää häpeää) Eeva-Mari Haikala palaa takaisin Tableaux Vivants-sarjassa (2006) käyttämäänsä työskentelytapaan ja tekniikkaan: kamera jalustalle, filmi pyörimään, taiteilija asettuu kameran eteen filmirullan keston ajaksi eli noin kolmeksi minuutiksi. Uudessa teossarjassaan Haikala nostaa esille erään performanssitaiteen ominaispiirteen, taiteilijan kehon toisten katseille alttiiksi asettamisen.