Haiku I
Loading…

Jorma Hautala: Haiku I

2010
120 x 75 cm