Katseet
Loading…

Eero Österberg: Katseet

Avainsanat: kehitysvammaisuus, vammaisuus
Sarjasta: Jokainen ihminen on taulun arvoinen, henkilökuvia kehitysvammaisista.

Kuvia tehdessäni olen pohtinut suhdettani vammaisuuteen. Olen kokenut henkilökohtaisella tasolla sen tunteiden kirjon, minkä erilaisuuden kohtaaminen perheessä tuo mukanaan. Olen kokenut sopeutumisen kivun, hoitovastuuseen liittyvän väsymyksen mutta myös yhteisen riemun pienistäkin edistysaskelista. Luojan kädenjälki näkyy rikkautena, erilaisuus onkin monenlaisuutta.

Yleensä muotokuvia maalataan heistä, joiden yhteiskunnan hyväksi tekemää työtä halutaan kunnioittaa. Usein tällainen muotokuva korostaa kuvattavan asemaa ja vaikutusvaltaa. Kuvaukseni kohteena olevilla ihmisillä ei ole odotettavissa näyttävää julkista uraa, mutta jokainen elämä on arvokas kuvattavaksi. Tuttavistani henkivä mietteliäisyys, ihmettely tai vilpitön ilo ja elämänmyönteisyys ei jätä kylmäksi.

Tuotoksia kutsun mielummin henkilökuviksi kuin muotokuviksi monestakin syystä. Maalaukset perustuvat tuttavistani ottamiin valokuviin sekä video-otoksiin –ja valokuvathan ovat vain sadasosasekunnin todellisuutta. Vaikka kuvaa piirrettäessä ”näköisyys” on ollut yhtenä tavoitteena, niin värityöskentelyyn siirryttäessä maalaus on ruvennut elämään omaa elämäänsä. Objektiivista kuvaamista hallitsevammaksi ovat tulleet subjektiiviset tunteet. Työt kuvaavat loppujen lopuksi yhtä paljon taiteilijaa kuin mallia.

Olemme kaikki tuntevia ja ajattelevia yksilöitä huolimatta fyysisistä tai henkisistä rajoitteista. Jokainen elämä on tärkeä ja ainutlaatuinen. Meidän on huolehdittava myös elämisen ehtojen tasavertaisuudesta.