Loading…

Kukkivan KiviPellon alue/ The area of Blooming Stone Field

Anne Marjut Pehkonen
Tähän Jokisen Päivin vuonna 2002 piirtämään peltokarttaan olen merkinnyt punaisella tulevan ympäristötaideteoksen paikan.Se sijoittuu aivan kylätien varteen ja on pituudeltaan n.45m ja leveys takasivulta n.30m, etusivulta n.10m.Kukkivan KiviPellon perustamistyöt tehdään kesällä 2015. Ympäristöteoksen rakentaminen alkaa vuonna 2016 niin että teoskokonaisuus on valmis vuoden 2017 aikana.
Avainsanat: kivi,historia,ympäristötaide,yhteisö,kyläläiset,kyläkulttuuri,maisema,

Teokset