MAISEMAN AVAUTUVA LUOMI, akvarellisarja, 2010-
Loading…

Päivi Maunu: MAISEMAN AVAUTUVA LUOMI, akvarellisarja, 2010-

Tekniikka: Akvarelli
Maiseman avautuva luomi (2010- ) kokoaa maalausmuistiinpanot, jotka on nimetty mahdollisten todellisuuksien mukaan Utön ja Harakan saarilla. Ilmaantuminen etelässä ja Saaren ääni, alkava helinä viittaavat aikaan, jotain on tuloillaan, paikkaan kuten ilmansuunnat, ja aisteihin, näkö- tunto- ja kuuloaistiin. Teossarja kuvastaa tietyn hetken hahmottumista ja tulevan mahdollisuuksia.

Maalatessa jättäydyn tilaan, jossa loitonnun merkityksistä. En yritä olla taitava näkymän jäljentäjä tai osoittaa mikä siinä on olennaista. En maalaa paljastaakseni universaaleja totuuksia. Mutta mietin itseni osaksi kokonaisuutta, jossa annan tunnelman, äänen, värin viedä. Lopulta unohdan mitä olen tekemässä. 

Tuntuma on tasa-arvoinen: Kun katson maisemaa, se katsoo takaisin.

Utöllä ja Harakalla on kummallakin sotilasura menneisyydessä. Jäljet valmiuslinnakkeen, sotilaallisen tutkimuksen ja varusmieskoulutuksen toimijoiden tuhoavasta ympäristöasenteesta näkyvät edelleen selvästi. Harakan nuotiopaikalla, upseerien saunan perustuksilla, 4000 vuotta sitten esiin tullut kallioluoto on pilkottu räjäyttämällä. Sitten palat on koottu uudelleen, hallituksi geometriseksi konstruktioksi. Nyt rakennelma on minkkien palatsi. Luonnon ja ihmisen prosessien ero on selvä; jään ja tuulen uurteet saavat mennä pilipalapelin tieltä. Itsestään selvänä pidetty valta päättää ympäristöstä on toteutettu.

Lisäkuvat teoksesta

Lisäkuva teoksestaLisäkuva teoksestaLisäkuva teoksesta

Taiteilijan teoksia