Ohkola
Loading…

Sven-Olof Westerlund: Ohkola

Ohkola, reliefi, akryyli vanerille, 360 x 275 cm, 2010