Sokeus
Loading…

Kari Pyykönen: Sokeus

18x18 cm. ed. 1/5
Sarjasta Metanoia, 2016