Tunturin valo
Loading…

Riitta Förström: Tunturin valo

Tunturin valo 2009 ,66x100