Loading…

Marja Hakala
oravan syömiä männynkäpyjä valmiin rakenteen päällä
Avainsanat: luonto, pienoisinstallaatio, kävyt